VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

MĚSTO TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

 Popis pracovní pozice:

 • Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti,
 • vedení stavebního řízení a dalších řízení dle stavebního řádu a kolaudací ve věcech pozemních komunikací.

Požadavky:                                                                                                                           

 • VŠ vzdělání; technického nebo stavebního směru výhodou,
 • znalost zákonů ve veřejné správě výhodou (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů),
 • znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  18.06.2018

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 18.06.2018 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ – NEOTVÍRAT“

 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další článek:
Předchozí článek: