ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

ČERVNOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

  1. ČERVNA

 

PŘED 75 LETY

Ve čtvrtek 3. června 1943 bylo rozhodnutím č. 44.698-I/4b úřadujícího moravskoslezského zemského prezidenta Karla Schwabeho rozpuštěno městské zastupitelstvo v Tišnově. O devět dnů později pak správu města převzal vládní komisař Erich Binar, dosavadní účetní ve firmě starosty Antonína Mouky a současně vedoucí tišnovské NSDAP (Nazionalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei). Binar, který se do Tišnova přistěhoval z Olomouce v roce 1934, na místě vládního komisaře setrval až do konce druhé světové války. V létě 1945 vypracovali poválečný předseda místního národního výboru Alois Kubáček společně s dr. Janem Ramplem a dr. Karlem Krejčím na Ericha Binara obžalobu, ten byl americkou vojenskou správou v Německu vydán brněnskému Městskému lidovému soudu a následně odsouzen na doživotí. Jeho trest byl později snížen na 20 let; v roce 1956 bylo nakonec vyhověno jeho žádosti o prominutí zbytku trestu a Binar se vrátil do Německa k rodině.

  1. ČERVNA

 

PŘED 90 LETY

V úterý 5. června 1928 zemřel v Tišnově spisovatel Josef Soukal. Narodil se 1. 11. 1852 v Podměstí u Proseče na Chrudimsku, studoval na nižší reálce v Poličce a na učitelském ústavu v Praze. Jako učitel působil nejprve v Janovicích, poté ve Stříteži na Bystřicku, od roku 1888 byl řídícím učitelem v Borači, kde mezi jeho žáky patřil i další pozdější spisovatel Josef Uher. Závěr svého života od roku 1922 strávil v Tišnově. Psal do řady časopisů (např. Budečská zahrada, Literární listy), pomáhal redigovat několik edicí vydávaných českými či moravskými nakladatelstvími (Česká obrázková knižnice, Pokladnice mládeže aj.), byl spoluzakladatelem pedagogického časopisu Národ a škola. Vedle vlastní tvorby překládal z němčiny, polštiny a srbochorvatštiny. Z jeho vědeckých prací patří mezi nejvýznamnější genealogická studie Páni z Pernštejna, z beletrie připomeňme knihy Věrný přítel, Nezabudky, V jařmu nepřátelském, na webu lze dodnes nalézt několik jeho básní jako Břetislav na Velehradě či Na horské výšině. Psal nejen pod vlastním jménem, ale také pod pseudonymem Bořivoj Oborský.

  1. ČERVNA

 

PŘED 15 LETY

V pondělí 9. června 2003 navštívil Tišnov předseda vlády Vladimír Špidla. Doprovázeli jej poslanec Michal Hašek a bývalý ministr vnitra Václav Grulich. Po přivítání na radnici se v sále Městského kulturního střediska uskutečnilo setkání s občany, zaměřené především na referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Zúčastnilo se jej kolem stovky osob. Návštěva byla ukončena večeří s představiteli města, sousedních obcí, podnikatelů a institucí regionu.

  1. ČERVNA

 

PŘED 60 LETY

V pondělí 16. června 1958 se narodil Radomír Bárta. Základní školu absolvoval v Tišnově, poté se vyučil uměleckému kovářství; teorii studoval v Praze, praxi si odbýval v Brně. Je žákem Jaroslava Zeleného z Lomničky. Nejprve působil v Ústředí uměleckých řemesel, v roce 1986 se osamostatnil. Se svou tvorbou se několikrát zúčastnil prestižního veletrhu umění a řemesel v Mnichově, vystavoval rovněž v Japonsku, Dubaji, Monaku či Paříži. Vedle původní práce s železem začal postupně používat i další materiály, mimo jiné sklo, nerosty či dřevo. Řada jeho praktických děl, jako jsou mříže či brány, je k vidění přímo v Tišnově nebo blízkém okolí. V roce 2013 přemístil svou dílnu do unikátního, památkově chráněného historického domu v Sebranicích na Blanensku.

  1. ČERVNA

 

PŘED 120 LETY

V pátek 17. června 1898 byla jako jedna z dvanácti na Moravě zřízena v Předklášteří včelařská pozorovací stanice, určená pro „oblast kunštátskou“. Stanice byla vybavena decimální váhou s teploměrem, na které byl umístěn pozorovací úl. Pozorovatelem byl předklášterský krejčí František Stejskal, jehož úkolem bylo zaznamenávat váhu včelstva (v létě dvakrát a v zimě jednou týdně), evidovat teplotu, počasí, život včel v jednotlivých úlech a sbírat zprávy z celého obvodu.

 

PŘED 90 LETY

V neděli 17. června 1928 navštívil Tišnov prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Návštěva Tišnova se uskutečnila v době jeho třítýdenního letního pobytu v Židlochovicích a byla součástí cesty na Horácko, která kromě přivítání na našem náměstí obsahovala ještě kratší či delší zastávky v Medlánkách, Ivanovicích, České, Kuřimi, Čebíně, na hradě Pernštejně, v Bystřici, Novém Městě na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Podrobně jsme o této významné události tišnovské historie psali v čísle 9/2017 v rámci dlouhodobého seriálu o čestných občanech města.

  1. ČERVNA

 

PŘED 90 LETY

Ve čtvrtek 21. června 1928 byly na tišnovském Reformním reálném gymnasiu ukončeny historicky první maturitní zkoušky. Z původně přihlášených 80 studentů, kteří ve školním roce 1920/21 zahájili studium v primě gymnázia, jich úspěšně ukončilo studium 26, z toho 11 s vyznamenáním. Třídním profesorem byl Jan Kosík, z později známých osobností mezi první maturanty patřili například Otylie Brtounová, Vladimír Kluska, Bořivoj Kocián, Jaroslav Komprs, Heřman Stránský nebo Augustin Uher.

  1. ČERVNA

 

PŘED 25 LETY

Ve středu 23. června 1993 zemřel tragickou smrtí bývalý ředitel Lidové školy umění v Tišnově Aleš Smíšek. Narodil se 22. 1. 1914, na konzervatoři vystudoval varhany a dirigování, dalším studiem získal aprobaci ve hře na klavír, violoncello a jiné nástroje. Působil i ve folklorních skupinách, pěveckých sborech a místních hudebních souborech. Stal se prvním ředitelem zdejší hudební školy, kterou vedl více než čtvrt století od roku 1949 (nejprve pod názvem Městský hudební ústav) až do roku 1975. V uvedený osudný den se stal obětí loupežného přepadení ve svém domě na Jungmannově ulici, kde mimo jiné schraňoval cennou sbírku starých houslí a jiných strunných nástrojů.

  1. ČERVNA

 

PŘED 15 LETY

V sobotu 28. června 2003 obsadil tišnovský atlet Ivan Miovský na mistrovství České republiky starších žáků v běhu na 1500 metrů překážek v České Lípě  2. místo časem 4:41,07, čímž si vybojoval místo v české reprezentaci na zářijových mezinárodních závodech na Slovensku. Před Ivanem skončil pouze dnešní reprezentant Jakub Holuša, pozdější halový mistr Evropy z roku 2015. Následující den po zisku stříbrné medaile startoval Miovský také v běhu na hladkých 1500 m a obsadil v něm 9. místo.

  1. ČERVNA

 

PŘED 25 LETY

Ve středu 30. června 1993 byla zrušena základní škola na Riegrově ulici. Budova této školy byla postavena v roce 1903, kdy zde byla zřízena obecná měšťanská škola dívčí, provozovaná v této podobě plných padesát let. Dalších deset let se zde vyučovalo v rámci jedenáctileté střední školy a v létech 1964-1993 šlo o základní (zpravidla devítiletou) školu. Řediteli školy byli v tomto posledním období postupně František Hédl, Milan Novotný, Marie Dozbabová, Ludomír Sigl a Miloš Buček. Po roce 1993 se ve školní budově odehrávala výuka některých dalších tišnovských škol, potýkajících se s nedostatkem učeben, dnes zde mimo jiné sídlí i nedávno zřízená komunitní škola ZaHRAda.

Václav Seyfert, redaktor TN

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: