Galerie Josefa Jambora v červnu

Galerie Josefa Jambora v červnu

V neděli 10. června v 16 hodin otevřeme v Galerii Josefa Jambora druhou letošní výstavu, nazvanou Ornament krajiny, věnovanou malíři Petru Kvíčalovi, který prožil svá dětská a studentská léta přímo v Tišnově a v nedaleké Lomničce. Okolní krajina se stala prvotním impulsem jeho raných kreseb, které budou v galerii vystaveny společně se současnou Kvíčalovou malířskou tvorbou, kterou na vernisáži uvede kurátor moderního umění Ondřej Chrobák, z jehož charakteristiky umělce citujeme: „Petr Kvíčala patří ke generační vlně, která na přelomu osmdesátých a devadesátých let razantně rozšířila a proměnila významový i formální půdorys českého umění. Dobová teorie novou situaci popisovala jako postmoderní obrat. Pozice Petra Kvíčaly však byla a stále zůstává k aktuálním tendencím sice synchronní, ale paralelní zároveň. Průniky jsou generovány především kontinuálním, pro někoho možná umanutým, rozvíjením a řešením osobního tématu. To se v čase sice posouvá, ale určité elementy a principy jako opakování, geometrie (v „měkké“ od ruky konstruované variantě) nebo procesuální přístup k malbě se vytrvale vracejí. Jako vedlejší, ale nepřehlédnutelný efekt vyvstala okamžitá rozpoznatelnost jeho prací. Nikoli pouze vizuální, ale rovněž konceptuální. Kvíčala systematicky vrací do hry pojmy, které byly v kontextu moderního umění tradičně chápány spíše či zcela negativně: ornament, dekor, banálnost nebo vyprázdněnost. Kvíčalovy obrazy je možné v tomto smyslu prohlásit za záznam intelektuálního dobrodružství, pohybu na území, kde sebemenší chyba nebo přešlap mají doslova katastrofální důsledky.“

Součástí sobotní vernisáže bude v 17,00 – 18,00 dětská výtvarná dílna, vedená Radkou Kaclerovou, lektorkou GJJ. Pak následuje v galerijním venkovním prostoru Zahradní slavnost v 18,00 – 22,00, během níž vystoupí obnovená hudební formace Květen bratří Kvíčalů. Výstavu Petra Kvíčaly můžete v Galerii Josefa Jambora navštívit do konce září. Jsou k ní připraveny další doprovodné programy, například sobotní výtvarné dílny. Tu první, nazvanou Magická moc ornamentu, pořádanou v sobotu 16. června v 10,00 – 12,00, povede Lucie Zamazalová, studentka atelieru Radka Horáčka na PF Masarykovy univerzity, která bude s návštěvníky v Kvíčalových obrazech hledat a nacházet ornament, řád, rytmus i geometrickou abstrakci. Na září pak připravujeme s Klárou Jírovskou setkání na Kvíčalově výstavě, během něhož autorka, jež vyučuje dramatický obor na tišnovské ZUŠ a současně studuje brněnskou JAMU, propojí s účastníky workshopu výtvarné a divadelní aktivity. Na červen připravila Radka Kaclerová k výstavě doprovodné školní programy na téma ornamentu, které objednávejte na telefonu: 730 167 598. Nabídku dětských art campů, pořádaných v galerii v srpnu formou příměstských táborů, si vyzvedněte s přihláškou přímo v galerii (čt a pá 14,00-18,00 anebo so a ne 10,00-17,00) nebo v dětském oddělení tišnovské knihovny.

Marta Sylvestrová

Petr Kvíčala, No. 26, 180 x 300 cm, olej na plátně, 2017. Foto: archiv Petra Kvíčaly

Další článek:
Předchozí článek: