Praktická maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška

Jako každým rokem, i letos čekala maturanty praktická zkouška. Mohli si vybrat předmět cestovní ruch nebo gastronomie. Příprava probíhala formou seminářů postupně od září loňského roku a vyvrcholila 19. dubna 2018, kdy žáci prezentovali své dovednosti formou regionů, středisek nebo ukázkou rautu. V tento den byli nejen zkoušeni z vědomostí, ale jejich práci mohli obdivovat i pozvaní hosté včetně rodičů maturantů.

Množství vynaložené práce se odrazilo v kvalitě i oku lahodící podívané, která prozářila každý kout školy. Tento den se stal velkou inspirací pro budoucí maturanty.

Jiří Prášek, Aleš Sova, SOŠ Fortika

Foto: archiv SOŠ Fortika

Další článek:
Předchozí článek: