Červnové akce RC Studánka

Červnové akce RC Studánka

Informace o prázdninovém provozu v RC Studánka

Pravidelný týdenní program končí v pátek 16. června. Během prázdnin budou probíhat pouze příměstské tábory, cvičení pro těhotné a logopedie. Nový školní rok přivítáme oslavou Studánkových narozenin, která proběhne v pátek 7. září odpoledne. Na kroužcích se budeme opět setkávat od pondělí 10. září.

Pozor! Hledáme šikovné maminky, které rády s dětmi tvoří, cvičí nebo si hrají. Ve Studánce nabízíme skvělou příležitost zapojit se jako dobrovolník do našich aktivit. Hledáme lektorky na Kulíšky starší a na Šikulky od září. Nemusíte být pedagožky ani profesionálky, stačí trocha nadšení a ochoty naučit se něco nového. Proškolení zajistíme. Zapojit se můžete i jako služební maminky, které se starají o pohodovou atmosféru dopolední herny.

 STUDÁNKA VÁS ZVE:

  1. Relaxace a imaginace

Přijďte si odpočinout po náročném pracovním vytížení! Relaxační metody přinášejí pocity osvěžení, uklidnění a štěstí. Relaxace a imaginace se koná ve čtvrtek 31. 5. 2018 od 18:30 – 20:00 pod vedením psycholožky Mgr. Hany Pelčákové Kubecové. Je nutné přihlásit se předem na e-mail  h.kubecova@seznam.cz nebo tel. 736 607 320.

  1. Jak podpořit správný rozvoj řeči u dětí

Zajímá vás, jak můžete podpořit přirozený rozvoj řeči dítěte? Jaké jsou příčiny narušené komunikační schopnosti?  Co je a co již není v určitém období fyziologické a kdy je vhodná konzultace s odborníky? Odpovědi získáte na přednášce Mgr. Jarmily Kroufkové, která bude zaměřena na vývoj řeči v období od narození dítěte po jeho nástup do první třídy. Přednáška proběhne v úterý 5. 6. 2018 od 16:30 – 18:00. K přihlášení využijte email studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

www.studanka-tisnov.cz

www.facebook.com/StudankaTisnov

 

STUDÁNKA INFORMUJE:

Logopedie v RC Studánka

Logopedie v RC Studánka bude pod vedením Mgr. Miroslavy Vyplašilové probíhat i o prázdninách.  Paní Vyplašilová, speciální pedagožka – logopedka, má s logopedickou péčí v RC Studánka dlouholeté zkušenosti. Konzultaci je potřeba objednat předem na tel. 607 193 500 nebo mailem na m.vyplasilova@email.cz. Péče je hrazena rodiči. Součástí péče je diagnostika a následně terapie řečových vad a poruch. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem a k potřebám rodin. Setkání mohou být přítomni i sourozenci, pro které je vyhrazen koutek na hraní.

DARUJTE HRAČKY NEBO VÝTVARNÉ POTŘEBY DO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK

Máte doma hračky po svých dětech a je Vám líto je vyhodit? Můžete je darovat do dětské skupiny Potůček, kterou otevírá RC Studánka od září 2018. Máme zájem o hračky nerozbité a kvalitní pro děti ve věku 3–4 roky. Sháníme zejména skládačky, puzzle, didaktické hračky, dřevěné vláčkodráhy, klasické dřevěné kostky, lego Duplo, plastová zvířátka, maňásky, auta, panenky, kočárky, nádobí do dětské kuchyňky, hudební nástroje, hračky na písek, dětské knížky či časopisy, dětské nářadí a míče.

Rádi přijmeme i výtvarné potřeby pro děti na tvoření, možno i formou sponzorského daru. Hodily by se nám vodovky, tempery, pastelky, štětce, voskovky, barevné papíry, výkresy, plastelína aj. Uvedené věci prosím noste do RC Studánka (Riegrova 318, Tišnov) do konce měsíce června. Kontaktní osoba Kateřina Hromčíková (studanka.potucek@gmail.com, 777 706 723). Všem dárcům moc děkujeme.

 

Rodinné centrum Studánka DĚKUJE MĚSTU TIŠNOVU ZA FINANČNÍ PODPORU

Rodinné centrum Studánka je neziskovou organizací, jejímž hlavním zdrojem financování jsou dotace. Jsme rádi, že za přispění města Tišnova můžeme zajistit provoz centra pět dní v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. Kromě pravidelného týdenního programu pro rodiče s nejmenšími dětmi jsme schopni nabídnout i program pro rodiny se specifickými potřebami (např. pro rodiny s dětmi s ADHD), můžeme poskytnout prostor pro časově i finančně dostupné odborné poradenství psychologické, logopedické i laktační. Pro rodiče pečující o malé děti nabízíme zázemí pro coworking s hlídáním dětí. Spolupracujeme též s OSPOD Tišnov, kde poskytujeme zázemí pro asistovaný styk rodičů s dětmi pod dohledem sociálního pracovníka. Zajišťujeme také péči o dvouleté děti v Jezírku. Jsme rádi, že představitelé města oceňují naši práci a naše poslání a podporují nás v naší činnosti

V roce 2018 podpořilo město Tišnov RC Studánka prostřednictvím následujících dotací:

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

Cílem projektu je nabídnout rodičům s nejmenšími dětmi odborné a věku přiměřené aktivity, které jsou pro jejich zdravý, všestranný a přirozený vývoj přínosné.

Projekt psychologického poradenství pro rodiny

Díky projektu nabízí RC Studánka finančně i časově dostupné profesionální psychologické poradenství. To slouží jako prevence negativních jevů v rodině. Projekt také reaguje na potřeby rodičů dětí s ADHD.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Součástí projektu jsou akce Den dětí, Studánkové narozeniny, Martinská slavnost a seminář s autorem knihy o výchově.

Rodinná naučná stezka na Klucanině

Cílem projektu je rozšířit stávající naučnou stezku pro nejmenší děti tak, aby začínala už od „nového“ hřbitova. Přidáme dalších 5 interaktivních tabulí, které doplní stávající stezku o nová témata přibližující rodinám život lesa. Vznikne tak ucelená naučná rodinná stezka vedoucí po žluté turistické stezce.

Činnost Rodinného centra Studánka, z.s. je realizována za podpory města Tišnova nejen prostřednictvím dotací, ale též symbolickým nájemným za prostory v majetku města, ve kterých RC Studánka sídlí. Za veškerou podporu děkujeme.

Radka Štěpanovská, koordinátorka centra a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

Den matek jsme ve Studánce oslavili vyráběním dárků pro maminky nedonošených dětí. Foto: Soňa Kappelová.

Další článek:
Předchozí článek: