Plánujete dovolenou v zahraničí? Zkontrolujte si včas platnost osobních dokladů!

Plánujete dovolenou v zahraničí? Zkontrolujte si včas platnost osobních dokladů!

Doporučujeme požádat o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávat podání žádosti až do doby těsně před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze.

Při podání žádosti předkládáte platný občanský průkaz, u dítěte do 18 let originál rodného listu.  K podání žádosti nepředkládáte fotografii ani vyplněnou žádost. Upozorňujeme však, že vaší zákonnou povinností je vrácení neplatného cestovního pasu. Za vydání cestovního pasu v lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu v lhůtě 30 dnů?

Do 30.6.2018 můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte však s vyšším správním poplatkem 4 000 Kč, u dětí mladších 15 let 2 000 Kč.

Od 1.7.2018 bude možné žádat o vydání cestovního pasu ve dvou „zkrácených lhůtách“: v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek dospělá osoba 6 000 Kč, u dětí mladších 15 let 2000 Kč, do 5 pracovních dnů za správní poplatek dospělá osoba 3000 Kč, u dětí mladších 15 let 1000 Kč.

Nestihli jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU?

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldavsko a Srbsko.

Má vaše dítě občanský průkaz?

I dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na občanský průkaz.

Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si přesto, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovního pasu může být např. 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu.  Zjistěte si, zda je ke vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum.

Pokud nebudete realizovat cesty do zahraničí, přesto vám doporučujeme vám, abyste si provedli kontrolu doby platnosti vašich stávajících osobních dokladů. Žádost je možné podat již 6 měsíců před skončením platnosti stávajícího občanského průkazu. V tomto období se nevybírá správní poplatek.

Novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů s účinností od 1.7.2018

Občanské průkazy:

  • bude ukončeno vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji bez elektronického kontaktního čipu a budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který bude sloužit k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy
  •  v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu již nebudou vydávány občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (tzv.  rychloobčanka). Tento typ OP bude vydáván pouze v jediném případě, a to pro účely výkonu volebního práva v době voleb.
  • nově bude možné požádat o vydání řádného občanského průkazu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
  1. v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek – dospělá osoba 1 000 Kč, u dětí mladších 15 let 500 Kč
  2. do 5 pracovních dnů za správní poplatek – dospělá osoba 500 Kč, u dětí mladších 15 let 300 Kč.

Cestovní doklady:

  • nově bude možné žádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
  1. v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek – dospělá osoba 6 000 Kč, u dětí mladších 15 let 2000 Kč
  2. do 5 pracovních dnů za správní poplatek – dospělá osoba 3000 Kč, u dětí mladších 15 let 1000 Kč

Nadále je možné požádat o vydání i vyzvednutí výše uvedených dokladů u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), tedy i odlišného od místa trvalého pobytu žadatele.

Kde můžete podat žádost o občanský průkaz či cestovní doklad?

Městský úřad Tišnov – Odbor správních a vnitřních věcí – občanské průkazy, cestovní doklady

nám. Míru 346 (budova úřadu vedle Polikliniky), tel: 549 439 778, 549 439 776, 549 439 770

úřední hodiny: pondělí a středa 7 -17 hod., pátek 7 – 12 hod.

Žádost o vydání OP a CD ve zkrácené lhůtě do 24 hodin a do 5 pracovních dnů bude mít občan možnost podat i u Ministerstva vnitra. Doklady vydané do 24 hodin bude možné převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Elektronické objednání šetří Váš čas

Zbytečnému čekání se vyhnete, pokud využijete náš Rezervační systém www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system a sami si zvolíte čas, který Vám vyhovuje, pracovnice přepážky Vás následně vyvolá a obslouží bez zbytečné prodlevy. Informaci, zda již byl Váš doklad vyhotoven a připraven k vyzvednutí, můžete najít na www.tisnov.cz/urad/informace/doklady-k-vyzvednuti. Nově při podání žádosti o OP a CD bude možné uvést telefonní číslo nebo email pro účely zaslání informace o vyhotoveném dokladu.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: