Veřejná zeleň v Tišnově

Veřejná zeleň v Tišnově

Přispívám do Tišnovských novin články od roku 2005. Tehdy byl v květnu otištěn můj první text. Reagoval na stížnosti některých obyvatel, jako například: „Pořád je zde nepořádek po odkvětu, po plodech, dětech a při opadu listí.“ Článek se jmenoval Jaro přivítaly i pilné včely, Třešní bude plný stůl, medu bude plný úl. Psalo se v něm: „Květen patří mezi nejkrásnější měsíce v roce. Vzduch je prosycen vůní květů, příroda se probudila a je v plném proudu, plná života. Také alej třešní na ulici Svatopluka Čecha je v plném květu. Stromy vypadají jako nevěsta v bílém šatu. Po odkvětu přijdou plody a ty lákají děti, které lezou po stromech a lámou větve. Některým z nás se to nelíbí. Vím, není správné lámat větve, ale odpusťme jim! Je to poslední alej třešní v Tišnově, která dává ovoce. Dříve byly třešňové a višňové aleje například na ulici Dvořákově, Husově, Riegrově, Hybešově… Dnes tam nejsou…“ Na konci tohoto článku stálo: „Na honech za Kukýrnou se proháněla pernatá a spárkatá zvěř. Dnes tam můžeme spatřit stavební dělníky, míchače s betonem, bagry a jeřáby. Přesto patří Tišnov mezi málo měst s bohatou zelení a kvetoucími stromy.“

Píše se rok 2018. V době mého mládí si občané mohli za poplatek koupit nějaký strom třešní či višní na otrhání. Kdo si nepospíšil, neměl nic. Děti přestaly lámat větve v třešňové aleji na Svatopluka Čecha. Dnes je spíše zajímají počítače, tablety a mobily… Jak jsou ochuzeny některé ulice o tuto zeleň například ve výstavbě na Honech… V současné době je to zjevné i na ulici Riegrově. Vidíme betonové a železné stožáry, elektrické vedení a řady parkujících aut. Doba se změnila a mění se i lidé.

Vím, že úklid zeleně v našem městě stojí celoročně velké úsilí, ale je pěkné sledovat na jaře rašení prvních pupenů, květů, plodů, ale také padající podzimní barevné listí ze stromů po prvním mrazíku.

Zeleně jistě není nikdy dost. Pestrost květů nebo vůně lipových alejí přispívají ke zlepšení našeho města. Upravenost, zeleň a květy jsou určitě vizitkou každé obce, potěší oko nejen jejich návštěvníků, ale samotných občanů. Dnes všichni čekáme, že úklid provedou Technické služby… V květnu je nejkrásnější ulicí třešňová alej na ulici Svatopluka Čecha a na podzim pak ulice Riegrova díky opadu barevného podzimního listí.

Josef Permedla

Foto: Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: