Křest knihy „Jeskyňáři pod horou Květnicí“

Křest knihy „Jeskyňáři pod horou Květnicí“

Už tomu budou více jak tři roky, kdy jsem poprvé do rukou dostala svázaný výtisk příběhů o začátcích jeskyňaření, počátcích průzkumné práce a objevů nejen v Králově jeskyni. Ač nespeolog, jsem napínavé a zajímavé příběhy přelouskala během několika málo nocí, a už po několika jsem věděla, že musím autora přemluvit, aby dílko vyšlo v knižní podobě. Povzbuzování mi šlo, ale autorova cesta nakladatelstvími byla nekonečná, i přesto úspěšná.

Dne 14. března 018 proběhl v hospůdce Pod Květnicí, v úzkém kruhu přátel, křest knihy s názvem „Jeskyňáři pod horou Květnicí“. Místo nebylo vybráno náhodně, právě zde se parta schází před odchodem „na kopec do díry“ nebo zde svoje akce končí.

Autorem je tišnovský rodák a spoluzakladatel speleologické organizace v Tišnově Pavel Vašík, který dodnes na Květnici společně se skupinou pracuje.

Kmotry knihy se stali současný předseda ZO 6-07 Tišnovský kras Vít Kulhánek a Pavel Bortlík, který autorovi zdigitalizoval celý jeho archiv diapozitivů a černobílých negativů.  Do obrazové přílohy tak mohly být použity i autentické záběry z objevování.

Jeskyňář v knize popisuje svoje začátky a život v podzemí, průzkumné práce a objevy nejen v Králově jeskyni, ale zmiňuje se také o dalších jeskyních v okolí, zejména v lažánecko-heroltickém krasu. Kniha se tak stává historickým dokumentem událostí v krasových oblastech v okolí Tišnova. Do vyprávění zahrnul úsměvné, ale i dramatické zážitky z objevování krás Květnice, Slovenska a výprav do rumunských jeskyní, které prožil se svými kamarády. Na textovou část knihy navazuje část obrazová s 51 barevnými i černobílými fotografiemi dokládajícími historii i současnost. Tuto brožovanou publikaci financoval autor sám bez účasti sponzorů, vytisklo ji nakladatelství MSD v Brně, grafiku zpracovala firma Typix. Má 185 stran a je rozdělena do 45 kapitol.

Radka Kučerová

Ze křtu knihy, zleva Pavel Bortlík, Pavel Vašík (autor), Vítek Kulhánek, Karel Molík. Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: