Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

  1. března 2018 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na přelomu roku 2017/2018:

 

Daniel Dymáček

Josefína Siudová

Eliška Seidlová

Dominika Padalíková

Mia Karásková

Richard Kappel

Justýna Kňourová

Adam Mecerod

Filip Mecerod

Jan Jahelka

Tomáš Hájek

Jiří Šikula

Vítek Vojáček

Jiří Kučera – první občánek Tišnova narozený v roce 2018

Ema Bartáková

Tereza Bártlová

Lukáš Lerch

 

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

 

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v červnu 2018.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Foto: Ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: