Environmentální vzdělávání v Inspiru

Environmentální vzdělávání v Inspiru

V souvislosti s tématem tohoto čísla je více než namístě informovat čtenáře Tišnovských novin o činnosti Inspira v oblasti environmentálního vzdělávání. Díky velkému záběru témat, kterými se středisko volného času zabývá, je environmentální vzdělávání obsaženo téměř ve všech formách naší výuky.

Pro žáky a studenty každoročně nabízíme v zájmové činnosti přírodovědné, chovatelské a mineralogické kroužky, ve kterých se dozvídají zákonitosti a zajímavosti z živé i neživé přírody, jak se k ní chovat, jak pomáhat a předcházet negativním vlivům na danou složku prostředí.  Základem činnosti kroužků je trávení času venku, a tak pedagogové s dětmi chodí poznávat stromy i živočichy na Květnici i Klucaninu, určují vodní organismy na soutoku Besénku, Svratky a Loučky, starají se o bylinkovo-okrasnou zahrádku vybudovanou před dvěma lety přímo u Inspira, učí se rozeznávat hmyz, který se usídlil v hmyzím domečku, kompostují, recyklují a vytváří přívětivé prostředí pro ostatní živočichy. V zimních měsících vyrábí a tvoří nejen z přírodních komponent, ale učí se využívat i dalších materiálů, které běžně používáme v každodenním životě.

Pro mateřské a základní školy jsou během roku připravené interaktivní výukové programy. Dopolední aktivity jsou koncipovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny i řešení problémů a získávaly odvahu jednat ve prospěch přírody a svého zdraví. Výukový program Recyklace naučí žáky hravou formou správně třídit, určit, co do jakého barevného kontejneru patří, co se s vyhozeným odpadem děje, co se z něho vyrábí a kde končí odpad směsný. Součástí je i prohlídka tišnovského sběrného dvora. Poznávání živé přírody a ukázka, jak se ona a její obyvatelé mění v průběhu celého roku, jsou obsaženy v cyklu Rok v přírodě. Žáci základních škol v programu Globální výchova řeší aktuální otázky lidstva v souvislosti s ochranou životního prostředí, změnou klimatu či zanášením oceánů plasty. Svou aktivní účastí přináší nové myšlenky a pohledy, zpracovávají projekt, kde řeší jedno z aktuálních témat. Z pohledu regionální přírody jsou pro ZŠ nabízeny výukové programy Co ukrývá Květnice a Kopec Klucanina, ve kterých pomocí terénních cvičení poznávají nejbližší okolí a zdejší faunu, floru a geologické podloží. Stromy na Tišnovsku je provedou významnými stromy přímo ve městě. Z velkého výčtu nabízených výukových programů uvádím jen názvy: Vodní bezobratlí, Kámen, Půda základ života, Pilná včela, Ptačí svět, Cyklus v přírodě, Lesní království, Kouzelný svět bylin, Jak roste chleba, Voda. Výukové programy vedou pedagožky s přírodovědným vzděláním tak poutavě, že rok od roku nám počty zúčastněných žáků rostou.

Ve školním roce pořádáme spolu s dalšími tišnovskými organizacemi akce ke Dni Stromů a Dni Země. Určené jsou pro širokou veřejnost napříč různými tématy a aktivitami. Pro malé děti jsou nachystané enviroaktivity a tvoření, pro ty větší poznávačky rostlin a živočichů a soutěže v recyklaci.

Letošní Soví noc byla v Tišnově zorganizována vůbec poprvé a setkala se ze strany návštěvníků s nebývalým zájmem, více o ní se dočtete v příspěvku Soví noc poprvé v Tišnově v tomto čísle novin. Na podzim chystáme naučnou vycházku s poznáváním ptáků a povídáním si o jejich potřebách. Vyloženě ochranářský charakter má další plánovaná akce. Se souhlasem města Tišnova budou dětmi z Inspira postupně polepeny další části skleněných zastávek na autobusovém nádraží, kde na ptáky číhá velké nebezpečí. Čiré skleněné plochy ptáci nevidí jako překážku a nesnaží se ji obletět, střet několikagramového tvora s pevnou skleněnou plochou končí většinou fatálně. V této souvislosti děkuji panu Drhlíkovi z městského úřadu, že v této problematice podniká kroky ke zlepšení.

Environmentální vzdělávání je a bude v našem středisku volného času prioritou, tímto bych chtěla poděkovat všem, co se na něm úspěšně podílejí. Předávání relevantních informací o stavu životního prostředí dětem považuji za nesmírně cenné a důležité.

 

Ivana Kroutilová, Inspiro – středisko volného času Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: