Referent/ka Odboru životního prostředí

Referent/ka Odboru životního prostředí

                                        MĚSTO TIŠNOV

                             nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

 

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovní pozice

 

Referent/ka Odboru životního prostředí

                                             

Popis pracovní pozice:

 • Komplexní zabezpečování agend stanovených obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů    a dalších souvisejících předpisů.

 

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru lesní inženýrství, příp. v oborech životního prostředí,
 • znalost zákonů a příslušných vyhlášek v oboru a ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb.; zákon č. 289/1995 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů),
 • výborná znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • flexibilita, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi,
 • praxe ve státní správě vítána,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu.

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců                ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

Nástup dle dohody.

 

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  13. 04. 2018  

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 13. 04. 2018 – do 12:00 hod. a to v zalepené obálce s textem:

 „Výběrové řízení – Referent/ka OŽP – NEOTVÍRAT“

 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další článek:
Předchozí článek: