Aktuální informace k budování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu na Tišnovsku

Aktuální informace k budování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu na Tišnovsku

Mnozí občané Tišnova a okolí netuší, že nedaleko od Tišnova leží jedna z lokalit, vytipovaných pro budování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu – Kraví Hora. Zahrnuje části území obcí Bukov, Milasín, Dolní Rožínka, Rožná, Rodkov, Věžná, Sejřek, Olší, Drahonín a Moravecké Pavlovice. Koncem února 2018 podala Správa úložišť jaderného odpadu (dále SÚRAO) na ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) opět žádost o stanovení průzkumného území, které následně obdržely dotčené obce. Žádost je na roky 2018-2025, území má plochu bezmála 28 km2 , i když do roku 2017 bylo zájmové území jen 17 kmvelké.

Přitom právě koncem února 2018 městský soud v Praze rozhodl ve věci platnosti průzkumných území pro geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště o zrušení rozhodnutí ministra ŽP i pro lokalitu Kraví hora…. Platnost všech průzkumných území vypršela koncem roku 2016, aniž by SÚRAO dokázala uskutečnit naplánované geologické práce, data z geologických průzkumů, které nebyly povoleny v souladu se zákonem, by také nyní neměla používat.

Podle harmonogramu SÚRAO má již v roce 2018 dojít k zúžení počtu lokalit z dosavadních devíti na čtyři a v roce 2025 budou stanoveny dvě finální lokality. Nyní nastává poslední možnost obcí se ke stanovení průzkumného území vyjádřit, u finálních lokalit při stanovování chráněného území ani při povolování jaderného zařízení obce v ČR již žádná práva nemají. Takže půl roku před koncem mandátního období budou obce rozhodovat o tom, co se bude v následujících 7 letech v obcích dít. Obce nyní dle platné legislativy nejsou účastníky řízení, ani veřejnost nemá v procesech spojených s hlubinným úložištěm příliš mnoho možností. Návrh zákona, který to měl změnit, je ve vládní pracovní skupině připravován od roku 2011, ale jeho přijetí je neustále odsouváno. Neobjevuje se v plánu legislativních prací na rok 2018 a ani ve výhledu 2019-2021. Práv běžných v mnoha demokraticky vyspělých zemí se tedy v dohlednu nedočkáme. Co vede stát k tomu nepřiznat obcím práva, která jim mnoho let slibují? Bude tedy pokračovat stav vzájemné nedůvěry, a především nedůvěry obcí vůči státu, který již mnohokrát předvedl, jak ze dne na den dokáže měnit pravidla a porušit tím všechny dosavadní sliby. Z toho vyplývá, že se jako občané do roku 2025 nedočkáme zákona, který by chránil zájem obcí nebo jim alespoň dal možnost se účastnit diskuzí k tomu, co stát bude prosazovat. Veřejnost ani obce nebyly dosud seznámeny s výsledky průzkumů, které probíhaly prakticky ještě i během roku 2017. Jaké jsou parametry jednotlivých lokalit a které z těchto informací vedou k užšímu výběru 4 lokalit? Je tento výběr oprávněný a obhajitelný? Byl podroben nějaké odborné oponentuře?

Město Tišnov leží jen několik kilometrů po proudu Svratky od lokality Kraví Hora. V lokalitě a jejím okolí se děje mnoho zajímavých věcí, třeba nyní mizející stamiliony a v budoucnu až miliardy korun v Podzemním výzkumném pracovišti (PVP) Bukov v prostředí bývalých uranových dolů…Otazníky se zde vznáší i nad zákonností vlastního rozhodnutí o stavbě nyní již dokončeného PVP Bukov. Smlouva o dílo, jehož cena se vyšplhala na 107 milionů korun mezi SÚRAO a státním podnikem DIAMO jako dodavatelem, byla podepsána v květnu 2013, aniž o tom v rámci schvalování plánu činnosti a rozpočtu rozhodla vláda. V prosinci 2016 vláda na návrh exministra průmyslu Mládka rozhodla poskytnout dalších 313 milionů korun z jaderného účtu bez výběrového řízení pro s.p. DIAMO pro zajištění provozu PVP Bukov do roku 2019. Celkové náklady z veřejných prostředků na vybudování, provoz a výzkum do roku 2030 tu mají činit ještě cca 1,8 miliardy korun.

Kdo s námi byl na Pochodu proti úložišti v minulých letech, viděl to komplikované a narušené horninové podloží v okolí, krajinu ovlivněnou těžbou uranu, tak jistě pochopí naše obavy, zdali je lokalita Kraví Hora vůbec správně zařazená do výběru lokalit…

Členské obce a spolky Platformy proti hlubinnému úložišti chtějí i letos upozornit na přetrvávající problematické kroky státu vůči dotčeným obcím a občanům, proto pořádají 4. ročník společných akcí Den proti úložišti. Bude se konat 21. dubna 2018. Bližší informace naleznete na stránkách spolku Nechceme úložiště Kraví hora: http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/lokality/kravi-hora/

Mgr. Zdeňka Dohnálková, Jan Křehlík, Pavel Brzobohatý, ZO Strana zelených Tišnov

Foto: ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: