DUBNOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

DUBNOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

  1. DUBNA

 

PŘED 130 LETY

V neděli 1. dubna 1888 byla na teprve nedávno (5. 7. 1885) otevřené železniční trati Brno – Tišnov pro dopravu osob nově zřízena zastávka Hradčany. Moravské noviny přinesly tuto informaci o dva dny dříve s dovětkem, že „u zastávky není čekárna a lístky vydá konduktér vlaku.“ Což platí v podstatě dodnes…

  1. DUBNA

 

PŘED 155 LETY

V pátek 3. dubna 1863 byl v Tišnově internován diktátor generál Marian Melchior Antoni Langiewicz, vůdce nezdařeného tzv. Lednového povstání v Polsku. Narodil se 5. 8. 1827, stal se důstojníkem pruského dělostřelectva a první bojové zkušenosti získával během Druhé italské války za nezávislost (1859-60), kdy sloužil pod Giuseppe Garibaldim. V živelně vypuknuvším polském povstání sjednával pro povstalce dodávku zbraní z Belgie a Německa. Při pokusu o emigraci byl zadržen a umístěn do domácího vězení ve starém mansardovém domě „U Křenků“ na dnešním Komenského náměstí v Tišnově. Na svých procházkách městem se nesměl s nikým stýkat, přesto přijímal ve svém dočasném příbytku časté místní návštěvy. Po odhalení plánovaného pokusu o útěk byl 28. dubna 1863 přemístěn do Josefova, odkud byl propuštěn v roce 1865. Zemřel bez prostředků a zapomenut 12. 5. 1887 v tureckém Cařihradě. V místě někdejšího generálova tišnovského pobytu, tedy v dnešní pasáži k obchodnímu domu Tesco, byla před pěty lety na počest této události odhalena jeho busta.

 

PŘED 90 LETY

V úterý 3. dubna 1928 se narodil Alois Pokorný. Jeho otec byl správcem Kuthanova sanatoria, kde také rodina v bytě proti nynějšímu hlavnímu vchodu bydlela; později se přestěhovali na Havlíčkovu ulici. V roce 1947 Alois maturoval na tišnovském gymnáziu a později zahájil studium farmacie. Mezi dubnová výročí patří i narození jeho druha a spolužáka Vlastimila Železného, který byl o patnáct dnů mladší, narodil se ve středu 18. dubna 1928. Byl synem příslušníka SNB a bydlel na Družstevní ulici směrem k Lomničce. Oba mladíci se zapojili do protikomunistického odboje, což jsme v rámci kalendária podrobněji popsali v prázdninovém dvojčísle ročníku 2016. Za účast v boji proti tehdejšímu režimu byli oba zatčeni a 18. 12. 1952 v Praze na Pankráci popraveni.

  1. DUBNA

 

PŘED 80 LETY

V neděli 10. dubna 1938 zemřel Jan Brabec, zakladatel tišnovské firmy Brabec & spol. Narodil se 3. 9. 1865 v Olší, v roce 1896 koupil dvě zastavěné, vyčerpané ruční cihelny a na jejich místě postavil podnik, který nazval První tišnovská parní pila a továrna na technické zpracování dřeva. Podnik byl dán do chodu začátkem roku 1898. Již v roce 1900 byla továrna zničena požárem, ale postupně se její provoz obnovil a vrcholil ve třicátých létech minulého století. Po znárodnění byla továrna začleněna nejprve do národního podniku Moravskoslezské pily Šumperk, pak do Středomoravských pil a nakonec pod Jihomoravské dřevařské závody Brno. Rodina Brabcových ji opětovně převzala k 1. 3. 1994.

  1. DUBNA

 

PŘED 40 LETY

V pátek 14. dubna 1978 byla tišnovská speciální škola internátní přestěhována z nevyhovujících prostor na Bezručově ulici (dříve tu byla chlapecká měšťanská škola, později mateřská škola a dnes je to sídlo například Českomoravské stavební spořitelny či Galerie Na schodech) do bývalé Bauerovy vily na Komenského ulici v Předklášteří, která před tím sloužila do roku 1970 jako dětská ozdravovna. Uvedená škola zde působila až do roku 2013. Od prosince 2014 je tento objekt ve vlastnictví příspěvkové organizace Jihomoravského kraje Muzeum Brněnska.

  1. DUBNA

 

PŘED 100 LETY

V pondělí 15. dubna 1918 se narodil Rudolf Volena. Pocházel z početné hornické rodiny, která se v roce 1921 vystěhovala do Francie a také on od svých 14 let již fáral v dolech. V roce 1939 se stal členem Komunistické strany Francie a v době okupace se zapojil do tamní odbojové činnosti. Za účast při organizování velké politické stávky horníků severní Francie byl od května 1941 do srpna 1944 vězněn gestapem. V roce 1945 se rodina vrátila do Československa, kde Rudolf Volena působil nejprve na Mostecku, později v Břeclavi, Praze a v Uranových dolech Dolní Rožínka. V Tišnově vykonával v 70. létech funkci předsedy místní Národní fronty, v posledním období svého života se aktivně podílel na pravidelných kontaktech tišnovských sportovců s francouzským Avionem. Zemřel 26. 11. 2004.

  1. DUBNA

 

PŘED 65 LETY

V úterý 21. dubna 1953 byl popraven Bohumil Gruber. Narodil se 4. 12. 1900 v Tišnově, po sňatku žil na Slovensku a sloužil v Košicích, Prešově a Spišské Nové Vsi v Československé armádě. V roce 1939 se po vyhlášení Slovenského štátu vrátil do Tišnova, kde získal bydlení u Bracků na Hybešově ulici. Byl zaměstnán jako manipulant na železniční stanici Tišnov a po celou dobu druhé světové války tajně přechovával zbraně. Po osvobození se vrátil do armády, nejprve působil jako správce skladu v Mezihoří u Štábu pro soustředění válečného materiálu a ještě během roku 1945 přesídlil v hodnosti poručíka zpět na Slovensko. Začátkem 50. let byl přímo v kasárnách v Košicích zatčen a posléze odsouzen k smrti v rámci procesu se skupinou tzv. Bílé legie, která podle vykonstruovaného obvinění usilovala o zničení lidově demokratického zřízení pomocí nové světové války. Rozsudek byl 15. 11. 1990 v plném rozsahu zrušen Vyšším vojenským soudem v Trenčíně.

  1. DUBNA

 

PŘED 140 LETY

V neděli 28. dubna 1878 zemřel v Předklášteří brněnský sochař Josef Břenek, autor Mariánského sloupu na zdejším Komenského náměstí. Narodil se 4. 3. 1820 v Hranicích na Moravě jako syn soukeníka, v létech 1837-42 se učil v dílně sochaře Benedikta Edeleho v Brně, později byl soukromým žákem profesora Bauera ve Vídni. V červnu 1844 se oženil s dcerou brněnského obuvníka Jakuba Willmayera a koncem téhož roku se i on sám stal „měšťanem brněnským“. Syn Antonín, narozený 23. 10. 1848, byl u nás i v Rakousku rovněž uznávaným sochařem. Kromě Mariánského sloupu z roku 1863 vytvořil Josef Břenek na Tišnovsku řadu dalších drobných prací (křížů, reliéfů), ale je také autorem štukové skupiny Božího hrobu v kapli chrámu v Lomnici, pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého u silnice z Lomnice do Řepky nebo plastiky Gambrina ve výklenku bývalého lomnického panského pivovaru. Od roku 1872 žil stárnoucí umělec v budově proboštství v Předklášteří, kde mimo jiné opravoval křížovou chodbu a vstupní portál kostela v Porta coeli. Zemřel na vodnatelnost a je pochován na předklášterském hřbitově.

Václav Seyfert, redaktor TN

Foto: ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: