Rodinné centrum Studánka

Rodinné centrum Studánka

Podrobné informace o našich aktivitách naleznete na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem!  K přihlášení využijte email studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

 

1) Jak se domluvit s tygrem aneb úvod do tématiky Komunikační typy

Všimli jste si, že s některými lidmi nebo dětmi si okamžitě porozumíte a dojde ke sladění a s jinými ne? Proč každého člověka i každé dítě zaujme jiný způsob komunikace, prezentace a výuky? Mimo jiné proto, že každý může být jiný komunikační typ. Je důležité si jinakosti všimnout, věnovat se jí a pozitivně ji využít. Přednáška manželů Kopsových (autorů knih s „tygří“ tématikou) vám pomůže vyznat se lépe v sobě, ve svém dítěti, v partnerovi i v ostatních lidech a využít lépe svůj potenciál. Přednáška proběhne v úterý 17. 4. 2018 od 16:30 – 19:00.

 

2) Předporodní příprava

V květnu 2018 připravujeme další kurz předporodní přípravy. Základ tvoří 4 setkání s certifikovanou dulou a laktační poradkyní Martinou Blahovou, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípravě na porod, výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Páté setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou je zaměřeno na bezpečné polohování a manipulaci s novorozencem.  Na šestém setkání se s psycholožkou Mgr. Hanou Pelčákovou Kubecovou budeme věnovat přípravě na rodičovskou roli. Poslední setkání s Mgr. Janou Růžičkovou je zaměřeno mateřskou a rodičovskou dovolenou z pohledu pracovního práva.

 

Péče o děti v Rodinném centru Studánka

Rodinné centrum Studánka bude od září 2018 zajišťovat péči o děti ve dvou odlišných zařízeních. Rádi bychom vás informovali o přijímacím řízení pro rok 2018/2019 a o cenách.

 

  • Dětská skupina „Potůček“

Od 3. 9. 2018 otevřeme na ulici Květnická 821 v Tišnově (v budově bývalé kliniky Logo a ještě dříve „staré“ Studánky) dětskou skupinu „Potůček“ s kapacitou 23 míst. Bude určena pro tišnovské děti mladší 4 let, které se nedostanou v řádném zápisu do mateřských škol v Tišnově. Otevřeno bude každý všední den včetně prázdnin od 6:30 – 16:30. Strava bude zajištěna dovozem z MŠ Humpolka. Děti budou mít k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené venkovní hřiště a budou o ně pečovat tři kvalifikované pečovatelky. Pro děti bude připraven denní program vedoucí k jejich všestrannému rozvoji a přizpůsobený jejich věku (výtvarné, hudební, sportovní a didaktické aktivity). Cena za docházku dítěte včetně stravy bude srovnatelná s poplatky v MŠ, tedy cca 1 500 Kč měsíčně (díky dotaci MAS Brána Vysočiny a podpoře města Tišnova).

 

Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat po ukončení přijímacího řízení do tišnovských MŠ, tedy v průběhu měsíce června 2018. Podrobnosti včas zveřejníme v TN a na webu RC Studánka, stejně jako přesné znění kritérií vedoucích ke stanovení pořadí přijetí dětí do dětské skupiny Potůček. Děti budou do dětské skupiny přijaty vždy na 1 školní rok.

 

Řídit se budeme třemi základními kritérii:

  1. Trvalý pobyt dítěte v Tišnově (vč. MČ Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov)
  2. Rodič doloží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do tišnovské MŠ
  3. Věk dítěte

 

2) Jezírko (péče o děti při RC Studánka)

Od roku 2012 zajišťuje Rodinné centrum Studánka ve svých prostorách na ulici Riegrova 318 v Tišnově péči o děti od 2 – 4 let v zařízení školkového typu pod názvem Jezírko. Tato péče je plně hrazená rodiči. Nabízíme péči s pravidelným denním programem a aktivitami vedoucími k všestrannému rozvoji dětí. Důraz klademe na individuální přístup k dětem a známé, bezpečné a laskavé prostředí. O děti pečují kvalifikované pečovatelky. Provoz, včetně stravy (oběd + 2 svačiny, pitný režim), je zajištěn každý všední den od 7:00 do 16:00. Našim cílem je co nejvíce vyjít vstříc potřebám rodičů a zajistit flexibilní péči o jejich děti. Můžete proto přihlásit děti na každodenní, pravidelnou (např. 2 nebo 3 dny v týdnu), nepravidelnou nebo též polodenní docházku. Přijímáme děti bez ohledu na trvalé bydliště a zaměstnanost rodičů, až do naplnění naší kapacity. Již nyní je možno se přihlašovat na školní rok 2018/2019. O přijetí rozhoduje pořadí odevzdaných přihlášek. Přihláška a podrobnosti jsou k dispozici na našich webových stránkách www.studanka-tisnov.cz. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku péče o děti paní Blanku Mahelovou (blanka.mahelova@seznam.cz, tel. 775 050 558)

 

NOVÝ CENÍK PLATNÝ OD 1. 9. 2018 (bez stravy):

DOCHÁZKA polodenní celodenní
(7–12 nebo 11–16) (7–16)
pravidelně 5 dní v týdnu 4 000 Kč/měs. 5 800 Kč/měs.
pravidelně 4 dny v týdnu 3 500 Kč/měs. 5 000 Kč/měs.
pravidelně 3 dny v týdnu 2 800 Kč/měs. 4 000 Kč/měs.
pravidelně 2 dny v týdnu 1 900 Kč/měs. 3 000 Kč/měs.
pravidelně 1 den v týdnu 1 000 Kč/měs. 1 700 Kč/měs.
nepravidelná docházka 300 Kč/den 500 Kč/den

Strava   –  50 Kč/den (svačina 10Kč, oběd 30 Kč, svačina 10 Kč, pitný režim)

–  40Kč/ polodenní strava

–  měsíční stravné při celodenní docházce cca 1 000 Kč

 

www.studanka-tisnov.cz

www.facebook.com/StudankaTisnov

 

Aktivity projektu „Spokojeným rodičem ve Studánce od těhotenství po školu“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Jeho součástí jsou aktivity 1 a 2.

Projekt Kulturní akce pro rodiny s dětmi je realizován za finanční podpory města Tišnova (aktivita 1).

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

Foto: Radka Štěpanovská

Další článek:
Předchozí článek: