Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

  1. března byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na podzim loňského roku:

Rebeka Štěpánková

Štěpán Balázs

Josef Veselský

Rosalie Brdíčko

Bartoloměj Boros

Jan Klicnar

Julie Halamíková

Jeremiáš Ševčík

Barbora Tejkalová

Barbora Šudáková

Tereza Šudáková

Adéla Proksová

Šarlota Ondroušková

Jonáš Kala

Marek Duda

Waldemar Xaverius Oulehla

Šárka Smolíková

Jakub Švaňhal

Vít Zeman

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou na jaře 2018.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: