Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

Ředitelství základních škol v Tišnově sdělují, že zápis žáků do 1. tříd na ZŠ Tišnov, nám. 28. října a ZŠ Tišnov, Smíškova se bude konat v pátek  20. 4. 2018 v době od 14 do 17 h v budovách jednotlivých škol (více informací na www.tisnov-zs28.cz , www.zssmiskova.cz a na www.skolazahrada.cz

Zápis do 1. třídy na ZŠ ZaHRAda, Riegrova 312, proběhne ve středu 18. 4. 2018 v době

od 15 do 17 h.

Náhradní termín lze dohodnout individuálně na telefonních číslech:  ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 – 549 415 629, 736 773 269,  ZŠ Tišnov, Smíškova 840 –

549 415 163, ZŠ ZaHRAda – 777 645 919.

 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné již v den zápisu předložit tato uvedená doporučení: doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

PaedDr. Radmila Zhořová, Mgr. Michal Komprs, Mgr. Milan Růžička, ředitelé ZŠ v Tišnově

Další článek:
Předchozí článek: