Po staletích nám věrně slouží

Po staletích nám věrně slouží

Počátkem minulého století bylo ve světě několik set druhů čmeláků a v České republice asi 30 druhů. V posledních desetiletích u nás některé druhy vymřely, jiné jsou vážně ohroženy. V současnosti jich je asi 22 druhů.

Dnes představím čmeláka, který žije v České republice a patří mezi ohrožené druhy. Jde o čmeláka rolního (Bombus pascuorum Scopoli). Hnízdí v opuštěných norách hrabošů, někdy i na povrchu v listí či trávě. Není agresivní. Rodiny bývají jen o několika desítkách jedinců. Jsou na pozorování zajímaví. Zimu přežívají jen oplodněné čmeláčí matky, které zimují zahrabané v zemi.

Fotografie hnízda čmeláka je z mé zahrádky ještě koncem srpna, kde matka založila na jaře hnízdo v budce, nízko nad zemí – 20 cm. Někdy osídlí i budku s nově připraveným hnízdem ptačího páru. Ten v tom případě budku opustí. Na podzim bez obav můžeme třeba v listopadu budku otevřít a vyčistit. Možná tam budou nějací uhynulí čmeláci – dělnice a stará matka.

Čmelák je blízký příbuzný včel, vos, sršňů, ale i mravenců – spolu s nimi totiž patří k řádu blanokřídlých. Hnízda čmeláků prochází každou zimu zánikem a s jejím koncem pak opětovným znovuzrozením. Mladá matka na jaře zakládá nové společenství.

Mnozí z nás berou tento hmyz za samozřejmou součást našich luk, nicméně i on patří k ohroženým živočichům. Decimující účinek má na jeho populaci především zánik tradiční krajiny, v níž by čmeláci měli dostatečně různorodou skladbu rostlin. V rozsáhlých obilných lánech nenachází mnoho potravy.

Čmeláci jsou životně závislí na kvetoucích rostlinách. Potřebují mnoho nektaru pro udržení sociální struktury hnízda a pro zahřívání larev – plodu. Z pylu a nektaru vytvářejí směs, kterou krmí svoje larvy. Některé rostliny opylují výhradně čmeláci.

Péče o zachování čmeláků je jasná. V okolí monokultur nechat květnaté louky, nekosit je naráz, ale po částech. V posledních desetiletích ubývají čmeláci v celé Evropě. I kvetoucí naše zahrádky mohou tomuto hmyzu pomoci. Věřím, že my lidé přehodnotíme svou nevšímavost ke čmelákům, kteří zde žijí miliony let a nám věrně slouží jako opylovači naší krásné přírody.

Josef Permedla

Čmelák rolní zahřívá plodové buňky, ty tmavé jsou buňky zásob pylu a medu. Foto: Josef Permedla

 

Další článek:
Předchozí článek: