AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

Oddělení pro dospělé čtenáře

 ČTENÁŘSKÁ VÝZVA 2018

 Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Čtenářské výzvy 2017. Všichni, kteří dokončili čtenářskou výzvu 2017, od nás obdrželi malý dárek a roční registraci do knihovny zdarma.

I v letošním roce jsme vypsali Čtenářskou výzvu 2018. Účastnit se může každý registrovaný čtenář tišnovské knihovny. Jestliže se chcete účastnit soutěže, nezapomeňte se přihlásit v MěK Tišnov.

Více informací najdete na webu knihovny: http://www.mktisnov.cz/ctenarska-vyzva-2018/.

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – letní semestr 2017/2018

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se letní semestr (únor–květen) nové cykly přednášek.

 LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY

Představíme si některé z „věčně zelených trvalek“ populární hudby, a to vždy nejen v původní verzi, ale také v té nejznámější, neboť v řadě případů se nakonec nestal tím nejslavnějším právě originál.

Přednáší: Václav Seyfert

Zahájení: pondělí 5. února v 16.45

 KOMUNIKACE

Cyklus přednášek přináší možnost uvědomit si svoje komunikační schopnosti a dále je rozvíjet tak, abychom v naší komunikaci byli jistější a dosahovali porozumění s ostatními lidmi.

Přednáší: Alena Navrátilová

Zahájení: středa 14. února v 16.45

GENEALOGIE II.

Cyklus čtyř dvouhodinových seminářů s převažující náplní čtení starých textů a sestavení modelového rodokmenu.

Účelem kurzu je poskytnout posluchačům základní orientaci v četbě starých textů především na příkladech matričních zápisů.

Přednáší: Ing. Jan Kos (člen Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně)

Zahájení: 21. února v 16.45

Virtuální univerzita 3. věku

GIAN LORENZO BERNINI – génius evropského baroka

Cyklus přednášek představí italského barokního architekta, sochaře a malíře, který mimo jiné dotvořil Svatopetrské náměstí před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu.

Zahájení: úterý 30. ledna v 9.30

Zájemci o přednášky UVČ a VU3V se musí přihlásit osobně do 30. ledna v městské knihovně nebo na telefonním čísle 549 121 001–2, kde obdrží další informace.

 Univerzita volného času

 LEGENDÁRNÍ EVERGREENY SVĚTOVÉ POPULÁRNÍ HUDBY – přednášky letního semestru UVČ

  1. a 19. února v 16.45

 KOMUNIKACE – přednášky letního semestru UVČ

  1. a 28. února v 16.45

 BRNĚNSKÉ PODZEMÍ II.

  1. února v 16.45

 PESTRÁ BOTANIKA

  1. a 26. února v 16.45

 Virtuální univerzita 3. věku

 GIAN LORENZO BERNINI – genius evropského baroka

  1. a 27. února v 9.30

 Trénování paměti

 ACH, TA MOJE HLAVA!

  1. a 20. února v 9.00 (pokročilí) a 10.30 (začátečníci) – další lekce na rozvoj paměti

 Cestopisná beseda

 MALLORCA – HORY SEVEROZÁPADNÍHO POBŘEŽÍ – Jaromír Novák

  1. února v 17.00

Do míst, která si oblíbila řada umělců a která byla v roce 2011 zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, zavede posluchače únorové cestopisné přednášky Jaromír Novák.

Největší z Baleárských ostrovů Mallorca představuje pro řadu lidí plážový ráj. Málokdo už ví, že podél celého severozápadního pobřeží se táhne od západu na východ úchvatné vápencové pohoří Serra de Tramuntana, zvedající se přímo od moře do výšek přes 1 000 m. Impozantní horské kulisy jsou lemovány divokým pobřežím a přerušovány strmými soutěskami nebo údolími olivových, citrusových a mandloňových hájů.

 Přednáška

 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V TIŠNOVĚ – Mgr. Michal Přichystal

  1. února v 17.00

 Srdečně Vás zveme na přednášku pana Mgr. Michala Přichystala z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Představí nám poslední archeologický průzkum a nálezy v Tišnově, a to konkrétně v lokalitě ulic Dlouhá a Dobrovského.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přednáška Rok s prožitkem a expresivní terapií 2018

ZAHRADNÍ TERAPIE – Ing. Zuzana Gale

  1. února v 17.30

Přijďte se v únoru setkat se Zahradní terapií a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak funguje.

Zahradní terapie je ozdravná metoda, která využívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit se fyzicky i psychicky lépe. Interiérová zahradní terapie pomáhá i lidem, kteří jsou upoutáni na lůžko a do zahrady se nedostanou.

Krom seznámení s příklady z živé praxe si můžete sami vyzkoušet, že zahradní terapii je možné zažít i uprostřed zimy v teplé místnosti. Domů si pak odnesete svou vlastní zahrádku, vitamínovou bombu a snad i poznání, že „není důležité, co uděláte ze své zahrady, ale to, co udělá ona z vás“.

 VSTUPNÉ: 50 Kč

 Počet míst je omezen. Vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době.

 

Oddělení pro děti a mládež

 NOC S ANDERSENEM 2018

  1. března

 Letos, stejně jako každý rok, s námi děti stráví nezapomenutelnou noc v Městské knihovně Tišnov. Čtenáři ve věku osm až devět let, kteří s námi chtějí nocovat, musí splnit připravené úkoly, na jejichž základě vybereme patnáct účastníků. Soutěžní test si děti mohou vyzvednout v dětském oddělení od 15. února. Vyhodnocení proběhne 16. března a v pátek 23. března v 19.30 začne očekávaná osmnáctá Noc s Andersenem.

Program je odměnou pro nejaktivnější a pravidelné čtenáře knihovny. Akce probíhá pod záštitou Klubu dětských knihoven a Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: