Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta města Tišnova podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

  1. volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
  2. místem konání volby:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Mateřské školy Na Paloučku – Horova č. p. 960

pro voliče s adresou trvalého pobytu: Brněnská 198, 498, 800, 909, 916, 1600, 1890, Cihlářská – celá, Hanákova – celá, Hradčanská – celá, Jamborova – celá, Mahenova – celá, Mánesova – celá, Mrštíkova – celá, Na Nové – celá, Olbrachtova – celá, Těsnohlídkova – celá, Trnec – celá, U Lubě – celá, U Pily – celá;

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově restaurace Na Terase – Hornická č. p. 1698

pro voliče s adresou trvalého pobytu:Brněnská 429, 500, 711, 722, 764, 791, 897, 1513, 1533, 1688, 1689, Erbenova – celá, Halasova – celá, Hornická 950–953, 957, 1519–1530, 1698, Horova – celá;

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy Smíškova – Smíškova č. p. 840

pro voliče s adresou trvalého pobytu: Alšova – celá, Brněnská 184, 262, 264, 268, 271, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 320, 352, 381, 406, 421, 472, 488, 700, 701, 727, 728, 767, 841, 1569, Chodníček – celá, Dobrovského – celá, Dvořákova – celá, Havlíčkova – celá, Hornická 468–471, 899–901, Hřbitovní – celá, Husova – celá, Hybešova – celá, Hynka Bíma – celá, Kvapilova – celá, Máchova – celá, Majorova – celá, Na Mlékárně – celá, Na Rybníčku – celá, Purkyňova – celá, Revoluční – celá, Riegrova 212, 285, 302, 313, 331, 335, 340, 348, 389, 390, 397, 425, 707, Smetanova – celá, Smíškova – celá, U Humpolky 1862, Vrchlického – celá, Wagnerova – celá;

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského kulturního střediska Tišnov – Mlýnská č. p. 152

pro voliče s adresou trvalého pobytu: Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–151, 153–159, 178, 185, 196, 231, 232, 234, 252, 260, 286, 325, 475, 792, 1710–1712, 1739, 1887, 1935, Cáhlovská – celá, Červený Mlýn – celá, Dvořáčkova – celá, Halouzkova – celá, Janáčkova – celá, Jungmannova – celá, Karasova – celá, Klášterská – celá, Koráb – celá, Kostelní – celá, Mlýnská – celá, Moukova – celá, Nádražní – celá, Na Kopečku – celá, Na Loukách – celá, Na Zahrádkách – celá, nám. Komenského – celá, nám. Míru – celá, Neumannova – celá, Ostrovec – celá, Pejškov – celý, Pod Květnicí – celá, Procházkova – celá, Ráboňova – celá, Radniční – celá, Trmačov – celá, U Humpolky – celá (kromě p. č. 1862), U Náhonu – celá, U Střelnice – celá, U Svratky – celá, U Tratě – celá, Za Krétou – celá, Za Mlýnem – celá z k. ú. Tišnov;

Čísla popisná větší než 1000 a menší než 1500 jsou domy z katastrálního území Předklášteří. Tito občané hlasují v Předklášteří (zejména ul. Za Mlýnem).

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Gymnázia Tišnov – Na Hrádku č. p. 20

pro voliče s adresou trvalého pobytu: Bezručova – celá, Černohorská – celá, Drbalova – celá, Družstevní – celá, Jiráskova – celá, Kukýrna – celá, Květnická 821, 1610–1620, 1717–1724, 1944, Lomnická – celá, Na Hrádku – celá, nám. 28. října – celá, Nerudova – celá, Parolkova – celá, Polní – celá, Riegrova 25, 270, 281, 310–312, 318, 321, 323, 324, 332, 431–435, 676, 677, 686, Sv. Čecha – celá, Tyršova – celá;

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v budově Základní školy Tišnov – nám. 28. října č. p. 1708

pro voliče s adresou trvalého pobytu: Dřínová – celá, Králova – celá (kromě č. p. 1742), Květnická 1621–1640, 1684, Osvobození – celá;

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v budově bývalé školy – Jamné č. p. 28

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Jamné;

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v budově Kulturního domu – Hajánky č. p. 42

pro voliče s adresou trvalého pobytu v místní části Hajánky a Hájek;

ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost v budově Centra sociálních služeb – Králova č. p. 1742

pro voliče s adresou trvalého pobytu:

Dlouhá – celá, Formánkova – celá, K Čimperku – celá, Králova 1742, Kuthanova – celá, Marie Pavlíkové – celá, Na Honech – celá, Ranného – celá, Štěpánova – celá, Valova – celá.

3. Právo volit prezidenta České republiky má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku 18 let (narozeni nejpozději 13. 1. 2000) a nenastala u něho překážka ve výkonu volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán do stálého seznamu voličů, případně na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič předem požádat Městský úřad Tišnov nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.

5. Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta České republiky, tj. nejpozději 9. ledna 2018. Na žádost voliče mu budou vydány hlasovací lístky také ve volební místnosti.

6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Jiří Dospíšil, starosta Tišnova

Foto: Ilustrační foto

 

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: