Změny ve svozu BIOODPADU a plastů v pytlích v roce 2018

Změny ve svozu BIOODPADU a plastů v pytlích v roce 2018

Svoz odpadů zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s. r. o.

Svoz směsného komunálního odpadu zůstává v Tišnově a místních částech Jamné a Pejškov nezměněn. Probíhá celoročně. V Tišnově týdně a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov jednou za čtrnáct dní, a to opět vždy v sudém týdnu v předepsaných dnech (viz podrobně na webu města).

Svoz bioodpadu bude opět prováděn v lichých týdnech. Nově bude probíhat ve dvou dnech, vždy ve středu a čtvrtek. V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice:

 

STŘEDA:

Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Majorova, Hřbitovní, Bezručova, Chodníček, Svatopluka Čecha, Na Hrádku, Riegrova, Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech, Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníčku, Husova, Smíškova, Smetanova, Vrchlického, Havlíčkova, Purkyňova, Alšova, Hybešova, Erbenova, Máchova, Hynka Bíma, Revoluční, Dobrovského, U Humpolky, Červený mlýn, Za Mlýnem, U Střelnice, Karasova, U Svratky, Za Krétou, Ostrovec.

Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 17. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 12. 12. 2018.

 

ČTVRTEK:

Náměstí Komenského, náměstí Míru, Dvořáčkova, Ráboňova, Parolkova, Na Kukýrně, Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Koráb, Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská, Procházkova, náměstí 28. října, U Náhonu, Na Loukách, Mlýnská, Trmačov, Neumannova, Dlouhá, K Čimperku, Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného, Valova, Štěpánova, Brněnská, Horova, Hornická, Halasova, Jamborova, Mánesova, Hanákova, Na Nové, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec, Těsnohlídkova, U Pily, U Lubě, Lomnická, Králova, Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní.

Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 18. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 13. 12. 2018.V období prosinec až březen bude svoz probíhat jednou za měsíc, duben až listopad jednou za čtrnáct dní. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů a nově také v sídlištní zástavbě. Občané, kteří mají zájem o svoz bioodpadu, si mohou speciální nádobu na bioodpad (hnědá provětrávaná nádoba) zakoupit na sběrném dvoře u obsluhy. Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např. zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový odpad). Je třeba dbát na to, aby nekončil ve směsném odpadu v případě, že máte nádobu na bioodpad, kompostér či kompostiště. Prosíme občany, kteří mají možnost kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především bioodpad ze zahrad takto zpracovávali a předcházeli tím vzniku odpadů. Zcela nepřípustné je ukládání bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný domovní odpad. Pytlový sběr plastů bude prováděn jednou za 4 týdny, nově vždy v úterý v termínech: 2. 1., 30. 1., 27. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 17. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11. a 4. 12. 2018. V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejpozději v den svozu do 6.30 hod. V případě, že tento termín z různých důvodů propásnete, nedávejte pytle před dům v jiných dnech, ale využijte možnosti je odvézt na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu. Od 1. 1. 2018 budou postupně nahrazeny čárové kódy kvalitnějšími QR kódy z lepšího materiálu, který mráz či déšť nepoškodí. První čtvrtletí, tedy do konce března, bude možné odevzdávat současně pytle s čárovými kódy i QR kódy. Nové QR kódy si občané mohou vyzvednout již od ledna na Odboru správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov.Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2017. V pondělí a ve čtvrtek (7.00 až 17.00 hod.), v úterý, středu, pátek (7.00 až 15.00 hod.) a v sobotu (8.00 až 12.00 hod.). Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další. K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte přednostně pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik.

 Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: