Veřejná prezentace projektu Revitalizace sídliště Pod Květnicí

Veřejná prezentace projektu Revitalizace sídliště Pod Květnicí

Jistě jste v průběhu roku zaznamenali práce na sídlišti Pod Květnicí, kde byl opraven chodník mezi ulicí Dřínovou a Osvobození, rekonstruováno dětské hřiště pod ulicí Dřínovou, vybudována plocha pro parkování u Centra sociálních služeb a výsadba zeleně. Opravy, rekonstrukce či nové investice by měly pokračovat i v následujících letech. Město nechalo zpracovat architektonickou studii Revitalizace sídliště Pod Květnicí, jejímž předmětem byla analýza současné situace, pojmenování problémů a návrh regenerace území. Tuto studii bychom Vám rádi představili a vyslechli si Vaše názory a připomínky. Přijměte tedy pozvání na prezentaci dne 17. 1. 2018 v 17 hod. v jídelně Centra sociálních služeb na ulici Králova 1742.

Při tvorbě studie byly uvažovány zejména následující parametry:

  • vytvoření centra sídliště s místem pro setkávání v prostoru před samoobsluhou
  • vymezení nových parkovacích ploch
  • doplnění ploch pro sport a rekreaci všech věkových skupin
  • doplnění mobiliáře, naučných tabulí a prvků pro relaxaci (lavičky, krytá posezení se stolem a lavičkami, stojany na jízdní kola ad.)
  • doplnění zeleně (zakrytí nároží domů, odclonění nevhodných prvků jako např. nádob na odpad), likvidace některých nevyužitých prvků (klepače a sušáky na prádlo), rozšíření trávníkových ploch
  • sjednocení prostoru použitím jednotných materiálů (jednotná skladba betonové dlažby) a jednotného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše ad.)

S navrženým řešením se můžete seznámit na webu města, konkrétně pak v přílohách článku v rubrice aktuality ze dne 27. 11. 2017.

Eva Švecová, Odbor investic a projektové podpory

Další článek:
Předchozí článek: