ŽIVÝ BETLÉM

ŽIVÝ BETLÉM

Příběh, který se v Betlémě odehrál, je už velmi starý, a přesto stále aktuální. Jedné ženě a jejímu snoubenci sezjevil anděl, aby jim řekl úžasnou zprávu. Bůh má pro vás důležitý úkol – stanete se rodiči dítěte, které má zachránit svět. „A bude se jmenovat Ježíš“, dodal anděl, protože jméno Ježíš znamená ‚Bůh zachraňuje‘. A to byla mise, kterou mělo toto dítě ve svém jménu nést jako zprávu pro všechny lidi po celý svůj život.

A tak Marie otěhotněla a po obvyklé době porodila syna, Ježíše.Tato zpráva se ale neroznesla ani na Betlémské náměstí, ani do královského paláce, ale jako první se o ní dozvěděli pastýři, kteří pásli svá stáda v okolí Betléma. Náhle se u nich zjevil anděl a zvěstoval jim: „Dnes se vám narodil Spasitel!“ A to bylo určitým vyznáním, že Ježíš se narodil ne pro slávu a pocty, ale narodil se vám pastýřům. Narodil se, aby se zajímal o obyčejné lidi a o jejich příběhy. Aby se sám stal pastýřem, někým, koho budou moct lidé následovat, aby mohli díky němu porozumět, jaký je Bůh a jak moc o ně stojí.

Celý život právě tento Ježíš lidem vyprávěl o tom, že navzdory tomu, jak vypadá náš život, Bůh má o nás obrovský zájem. Touží se stát naším spoluhráčem v oblastech, které se nám nedaří zvládat. Touží po tom, aby byl náš život smysluplný a naplněný kvalitními vztahy a hodnotami. A nakonec tento Ježíš lidem velmi názorně ukázal, že Bůh nás miluje až tak, že je ochoten místo nás i zemřít.

A tak se stal Živý Betlém jakousi každoroční připomínkou počátku velkého příběhu o záchraně. Spolu s vámi se těšíme z toho, že i letos uvidíme anděla letícího středem tišnovského náměstí, pobékávající ovečky, pastýře hřející prokřehlé ruce okolo ohně, mudrce od východu, ale především opravdové miminko, coby malého Ježíška ležícího v jesličkách v podloubí radnice. Až tedy budou všechny dárky rozbalené a cukroví skoro snědené, přijďte si připomenout příběh, který Vánocům dává smysl.

Tomáš Dymáček

Další článek:
Předchozí článek: