Jihomoravští ředitelé gymnázií v Tišnově

Jihomoravští ředitelé gymnázií v Tišnově

Asociace ředitelů gymnázií (dále AŘG) je organizací, která sdružuje takřka všechny ředitele gymnázií v české republice. Zpravidla jednou ročně se pořádá celostátní konference AŘG. Každoročně se také scházejí členové jihomoravské sekce AŘG, tentokrát byl místem setkání ve dnech 12. a 13. října zvolen Tišnov. Více než 30 ředitelů se seznámilo s příjemným prostředím školicí místnosti v areálu Tepla T, ti vzdálenější našli útulný azyl v nově otevřeném penzionu Laskala či na Tišnovské Rychtě.

Cílem a tedy i obsahem je zejména řešení aktuálních problémů, se kterými se ředitelé ve své práci potýkají, zejména nových povinností, jejichž aplikace se do školství teprve chystá. Letos byla ústředním tématem změna pravidel pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců a žáků dle nové směrnice EU (tzv. GDPR) a její zavedení do škol. Tradičním tématem jsou přijímací zkoušky a maturity – velkým přínosem byla přítomnost šéfa Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání ing. Zíky. Punc setkání dala čtvrteční návštěva náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ing. Vituly a v pátek ráno přivítání účastníků na tišnovské radnici, kde nás pan starosta seznámil s aktuálními problémy Tišnova.

Perličkou na závěr byla pro zájemce cyklotrasa nádherným okolím Tišnova navíc za slunného počasí babího léta těch dnů. Všem účastníkům se pobyt v Tišnově velice líbil a chtějí se sem vracet i při jiných neformálních příležitostech.

Mgr. Karel Švábenský, ředitel Gymnázia Tišnov

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: