Kroužek miniházené v Tišnově

Kroužek miniházené v Tišnově

Klub Házená Tišnov připravil také pro školní rok 2017/2018 pro kluky a holky narozené v roce 2008 a mladší sportovní kroužek miniházené. Cílem kroužku je všeobecný pohybový rozvoj se zaměřením na házenou. Děti se v kroužku miniházené naučí základní dovednosti, které je třeba umět při míčových hrách (běhat, házet, driblovat). Miniházená se liší od klasické házené menším hřištěm, speciálním gumovým míčem, se kterým prakticky nehrozí zranění. V rámci tréninku je kladen důraz na hravost, potěšení a prožitek hry s míčem. Trénink je veden především formou her, které všestranně u dětí rozvíjí pohybové schopnosti, dovednosti, rychlost, pozornost, koordinaci a házenkářské dovednosti. Hra dětem přináší pozitivní zážitky podporující správný vývoj dětského chování, jako je také chování ve skupině. Je to hra pro děti velmi atraktivní.

Tréninky pod vedením zkušených hráčů házené a licencovaných trenérů Jiřího Havláta a Martina Novotného budou pravidelně až do konce školního roku ve sportovní hale v Tišnově v pondělí a středu vždy od 15:00 do 16:00 hodin. Poplatek za účast v kroužku miniházené (pravidelný členský klubový příspěvek) je stanoven pro tento školní rok ve výši 800,-Kč za každé pololetí (tj. 1600,- Kč za celý školní rok). Snížení nebo prominutí příspěvku ze sociálních nebo jiných závažných důvodů je možné a řeší se individuálně na základě předložené žádosti. Přihláška je ke stažení na webových stránkách klubu, dále pak k dispozici u trenérů a vedení škol. Členové klubu jsou pojištěni úrazovým pojištěním, které se vztahuje na tréninky i sportovní utkání.

Veškeré informace poskytují trenéři na telefonních číslech 605 732 756 (Jiří Havlát) nebo 777 840 592 (Martin Novotný). Vedení klubu je možné kontaktovat na telefonním čísle 777 837 883 (Jan Schneider) nebo emailem na hazena@hazenatisnov.cz. Další informace na www.hazenatisnov.cz nebo facebook.com/hazenatisnov

Jan Schneider

Další článek:
Předchozí článek: