Atletický klub Tišnov oslavil 15 let

Atletický klub Tišnov oslavil 15 let

20. října 2017 proběhlo v restauraci v Jamném slavnostní setkání u příležitosti 15 let od založení Atletického klubu AK Tišnov, z.s. Na úvod vystoupil předseda klubu Martin Sebera, který zhodnotil dosavadní činnosti klubu od počátků až do současnosti a vyzdvihnul hned několik skutečností.

  • Za 15 let prošlo klubem 795 členů, převážně tišnovských dětí. Mnohé děti kontinuálně navštěvovaly tréninky a zůstaly věrné i přes 9 let. Velkým potěšením nám jsou děti našich prvních svěřenců. Aktuálně navštěvuje klub 138 dětí, vzhledem ke kapacitním možnostem musíme zájemce bohužel odmítat. Každoroční tradicí je výroba klubových triček. Na škále barev již není místo, které by neneslo klubové logo…
  • Klub se ve své šíři záběru kromě mládežnických kategorií věnuje i dospělým s přesahem až do kategorie masters, kde tišnováci úspěšně reprezentují na mistrovstvích světa či Evropy (Jíchová, Doležal, Sebera)
  • Nabídku již pátým rokem rozšiřujeme i mezi začátečníky a mírně pokročilé běžce pořádáním běžecké školky pro dospělé pod názvem Běh pro zdraví. V 6 ročnících navštívilo tento program 113 dospělých běžců převážně z Tišnova, někteří i opakovaně. Tým tišnovských Rolling Woman (Smetanová, Vojtová, Vrzalová, Jíchová, Seberová, Hanušová) je postrachem okolních běžeckých závodů od Nového Města na Moravě až po Brno, na půlmaratonských tratích dohání českou špičku Kundrát, Doležal a Bortlík.
  • Pro tišnovské děti klub pořádá 2x do roka atletický čtyřboj určený pro děti od 3 do 15 let. Proběhlo již celkem 25 čtyřbojů, na kterých si základy atletických disciplín vyzkoušelo přes 2188 závodníků. Dalším tradičním závodem je Skokanský trojboj O Pohár Geodetické kanceláře Souček, kde proběhlo 13 ročníků. Tradici místních závodů doplňuje rodinný štafetový Běh tišnovskými uličkami konaný v půlce listopadu
  • Všichni trenéři jsou tišnováci a též prošli trenérskou péči manželů Seberových. Za tu dobu se vystřídalo 13 trenérů, aktuálně má klub 7 trenérů (Petra Seberová, Tereza Součková, Michaela Jurčáková, Renata Zavadilová, Martin Novotný, Alena Mašková, Martin Sebera), všichni jsou kvalifikovaní podle stupnice dané Českým atletickým svazem.
  • Dále byly ve stručnosti připomenuty největší úspěchy klubu a tím jsou medaile z Mistrovství ČR a reprezentanti ČR v mládežnických kategoriích (Miovský, Ondroušek, Filla, Pavelka, Flamich, Konečný), dále byli připomenuti aktuální aspiranti na mládežnické republikové medaile (Blažková, Drhlík, Misař, Paralič). Tišnov se svými podmínkami a spádovostí do Brna je „odsouzen“ na přípravu mládežnických talentů a posléze odesílání do regionálních střediskových center. I tuto skutečnost bere klub jako svou nikoliv nevýhodu, ale jako výsadu.
  • Atletický klub si nesmírně váží všech sponzorů, partnerů a podporovatelů klubu. Mezi největší a zároveň tradiční patří: město Tišnov, Geodetická kancelář Souček, Umiši-Miluše Šišmová, Jihomoravský kraj, MŠMT, KOMAExpodesign, rodina Novotných, rodina Součků aj.
  • Výbor klubu od počátku pracuje ve dvoučlenném složení Petra a Martin Seberovi
  • Klub prezentuje svou činnost na webových stránkách www.aktisnov.cz a facebooku www.facebook.com/groups/atleticky.klub.Tisnov/. Dostupné fotografie jsou pravidelně vyvěšovány na atleti-tisnov.rajce.idnes.cz/

 

 

Celý program oslav byl veden v duchu poděkování zejména trenérům a funkcionářům za jejich obětavou práci s přáním pokusit se nastolenou vysokou laťku držet i nadále. Na závěr byl připomenut hlavní cíl klubu, kterým je přilákat ke sportu ještě více dětí, mládeže a dospělých, neboť sport je v centru kultury a životního stylu značné části populace. Sport chápeme nejen jako tvůrce zdraví, ale je i zdroj národní hrdosti. Atletika je estetická, je jí cizí agresivita a násilí, je všeobecně považována za základní sportovní odvětví. Ač touha uspět je přirozenou ve všech sportech, tišnovští atleti ji vidí malinko odlišně, v souladu s klubovým mottem: „Nehledejte rychle svůj sport, sám si vás najde. Neslibujte atletice věrnost až za hrob hned od samého začátku. Jestli od ní utečete k jinému sportu, nebude to pokládat za zradu. Odchovala nejednoho fotbalistu, házenkáře, volejbalistu, košíkáře, cyklistu, tenistu, veslaře i vzpěrače. Atletů, kteří začínali v jiných sportech, je naopak mnohem méně. A tak to bylo, je a bude. Atletika toto své „mateřské postavení“ dostala do vínku a přijímá ho ne jako úděl, ale jako výsadu. Proto koketuj s atletikou. Dá ti základy, na kterých vždy můžeš stavět. A kdo ví, jestli si ona nevybere právě tebe. Možná, že najednou zjistíš, že jsi v ní až po uši…

 

Běh tišnovskými uličkami

Martin Sebera

V neděli 12. 11. 2017 proběhly Tišnovem již potřetí rodinném týmy, které se rozhodly oslavit svátek Martina příjemnou pohybovou aktivitou. Závod je myšlen jako především setkání rodinných týmů všech věkových skupin, se specifickými pravidly, kde nevyhrává nejrychlejší, ale nejpřesněji běžící tým, kdy se trojčlenná štafeta snaží co nejvíce přiblížit předem nahlášenému času. Výsledky: Nejlepší odhad předvedli Krištofovi, kteří trasu v oblasti vytyčenou ulicemi Na Hrádku, Riegrova a Sv. Čecha, zaběhli o 28 s rychleji než odhadli. Na druhém místě skončily holky Kalné a třetí Seberovi :-). Následovala tombola, kde vítěznou cenu – dort ve tvaru dárkové krabice – opět převzali Krištofovi. Nikdo z 12 zúčastněných rodinných týmů však neodešel s prázdnou. Pořadatelé děkují svým kolegům, kteří stáli na trase jako směrníci, dále pak firmě KOMAExpodesign a městu Tišnovu za podporu.

Martin Sebera

 

Další článek:
Předchozí článek: