Základní škola na nám. 28 října otevřela nové učebny

Základní škola na nám. 28 října otevřela nové učebny

Slavnostním otevřením nových učeben a souvisejícího zázemí vyvrcholila 4. září 2017 na tišnovské ZŠ nám. 28. října rok trvající investiční akce. Projekt byl zahájen v září roku 2016 a představuje vestavbu 6 učeben s komplexním zázemím v půdním prostoru pavilonu č. 8 s plánovanou kapacitou 180 dětí. Součástí projektu je i veškeré vybavení učeben, družin, kabinetů a šaten. Celkové náklady projektu dosáhly cca 14 milionů korun, z toho 10 milionů korun tvoří dotace z Ministerstva financí ČR, bez níž by bylo jen velmi obtížné požadované prostředky najít a akci zrealizovat.

Otevření nových prostor školy se kromě jejího současného vedení zúčastnili i všichni její bývalí ředitelé, vedení města Tišnova v čele se starostou Jiřím Dospíšilem a také náměstek ministra financí Petr Pavelek.

Starosta města Tišnova Jiří Dospíšil poděkoval při otevření nových učeben všem, kteří se na projektu podíleli, a vyjádřil přesvědčení, že nové prostory budou nejen chloubou školy, ale i důstojným zázemím pro všechny žáky i pedagogické pracovníky. Přítomný náměstek ministra financí Petr Pavelek zase zdůraznil, že je rád, že poskytnutá dotace umožnila zvýšit potřebnou kapacitu školy a děti tak mohou využívat nové moderní prostory a vybavení.

Základní škola měla dosud kapacitu 850 dětí, nástavbou se kapacita zvyšuje na 1030 dětí. Škola je co do kapacity a rozlohy největším zařízením v regionu, nevyužívají ji totiž jen děti z Tišnova, ale i okolních obcí. Nové učebny budou využity zejména dětmi, které se účastní programu s prvky „Začít spolu“, což je alternativní způsob výuky, který je na této škole již několik let úspěšně realizován.

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: