PLACENÉ PARKOVÁNÍ

PLACENÉ PARKOVÁNÍ

Vážení občané, jak jistě většina z vás zaregistrovala, bylo od 1.7.2017 zpoplatněno parkování v centru města a my bychom se s vámi chtěli podělit o poznatky z dvouměsíčního fungování tohoto opatření. Parkovné činí 5,- Kč za první hodinu parkování a 10,- Kč za každou další hodinu. Celodenní parkovné činí 70,- Kč. Poplatek lze uhradit hotově, platební kartou kontaktně i bezkontaktně. POZOR! Automaty nevrací mince, ale započítávají minuty navíc v poměru vůči vhozené částce. Držitelé parkovacích karet pro handicapované osoby, kteří mají kartu viditelně umístěnu ve vozidle, jsou od úhrady parkovného osvobozeni. Úhrada parkovného je povinná ve všední dny od 07:00 hod. do 17:00 hod. V sobotu, v neděli a ve státní svátek se parkovné neplatí. Uhrazením parkovného na jednom ze čtyř terminálů není řidič při parkování vázán na konkrétní místo a čas, ale může v předplaceném časovém úseku měnit místo stání dle potřeby.

 

Situace před 1.7.2017

Před zavedením placeného stání byla náměstí Míru a náměstí Komenského (před Komerční bankou) plně obsazena a nebylo zde možno téměř celý den zaparkovat. Náměstí byla sice zaplněna, ale ve většině případů celodenně stojícími vozidly a návštěvníci Tišnova nebo osoby potřebující navštívit lékaře, úřady nebo si prostě jen nakoupit, neměly šanci zaparkovat.

 

Situace po 1.7.2017

Po zavedení parkovného jsou parkovací místa na obou náměstích téměř po celý den dostupná všem, kteří je potřebují k vyřízení nejnutnějších záležitostí. Obsazenost míst se mění z hodiny na hodinu a dnes se na parkovacích místech denně vystřídá cca 330 vozidel. Uvedený počet je průměrnou hodnotou za dva měsíce letních prázdnin a dovolených. Zcela jistě se nenaplňují katastrofické scénáře o omezení prodeje a návštěvnosti provozoven situovaných v zóně placeného stání, protože uvedená frekvence střídajících se vozidel na placených místech nikdy nebyla v Tišnově v takovém rozsahu zaznamenána a nebyla ani možná.

 

Městská policie ve vztahu k parkovacím automatům nezajišťuje pouze kontrolu parkujících vozidel, ale i provoz a funkčnost automatů, včetně základní údržby, vydávání parkovacích karet oprávněným osobám a výměny plných zásobníků mincí. Tímto děkujeme všem, kteří nejezdí pouze „popaměti“, ale sledují dopravní značení a registrují změny v silniční dopravě. Zavedením placeného parkování v centrální části města se daří plnit předpokládaný cíl a tím bylo uvolnění parkovacích míst pro potřeby občanů a návštěvníků Tišnova, nikoli „naplnění městské pokladny“.

 

INFORMACE O PERSONÁLNÍM NAVÝŠENÍ MP.

Dne 1.9.2017 rozšířil řady městské policie Tišnov poslední z plánovaných pěti strážníků. Tento nastoupí do služby v prosinci 2017, po absolvování tříměsíčního speciálního kurzu. Od ledna 2018 tak začne městská policie naplňovat plánovaný záměr rozšíření služeb pro občany v nejexponovanějších dnech v týdnu (noční služby v pátky a soboty). V této době dochází k největšímu narušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu. Jsme rádi, že budeme moci uspokojit poptávku po naší přítomnosti pro občany, kteří mají právo na klidný život a nerušený spánek.

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme všem, kterým není lhostejný život v Tišnově, zvlášť těm, kteří dne 16.8.2017 ve večerních hodinách pomohli strážníkům , na ul. Kvapilova, zadržet několikanásobného pachatele trestného činu krádeží v drogerii TETA, který se po činu pokusil o útěk a následně byl za pomoci občanů strážníky zadržen a předán Policii ČR. Děkujeme.

 

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: