Spolupráce partnerských měst Tišnov – Sereď

Spolupráce partnerských měst Tišnov – Sereď

V rámci projektu „Umenie bez hraníc“ spolufinancovaného EU v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce se uskutečnilo další setkání partnerských měst – Tišnova a Seredi.

V sobotu 9. září 2017, v podzimní náladě, za slunečného dne, vystoupily děti ze střediska volného času Inspiro, příspěvkové organizace města Tišnova a děti z Dětského domova Tišnov pod vedením lektorek Ireny Wagnerové, Marie Caudrové a vychovatelky Ivany Starečkové v opraveném sereďském amfiteátru. Kulturně-společenské vystoupení pořádala slovenská strana v rámci udržitelnosti projektu. Naše půvabné mažoretky a ladné tanečnice a tanečníci se střídali s folklorními skupinami žáků ze Základní umělecké školy Sereď.

Při příležitosti vystoupení se také setkali představitelé obou měst – primátor Ing. Martin Tomčányi, víceprimátor Bc. Lubomír Veselický, 1. místostarosta Ing. Václav Šikula a radní Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová.

Celá akce je dalším střípkem do mozaiky dobrých přátelských vztahů mezi partnerskými městy Tišnovem a Seredí.

Daria Švecová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: