Změny v organizaci dopravy v Tišnově se kvapem blíží…

Změny v organizaci dopravy v Tišnově se kvapem blíží…

Vážení občané, blíží se léto a s ním i zásadní změna v organizaci dopravy v centrální části města. Od 1. 7. 2017 vejde v účinnost nařízení města Tišnova č. 4/2017 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města. Na základě tohoto nařízení bude zpoplatněno stání na nám. Míru a nám. Komenského. K tomuto opatření dochází za účelem umožnit nejen občanům města klidný nákup, návštěvu úřadů, lékaře nebo vyřízení dalších záležitostí a přitom jim poskytnout místo k zaparkování svého vozidla, byť za symbolický poplatek. Současně by mělo dojít k eliminaci celodenně parkujících vozidel. Poplatek bude možné uhradit i platební kartou.

Jak jistě mnozí zaregistrovali, po mnoha stížnostech a urgencích ze strany občanů, za což jsme velice vděčni, byl z parkovacího zálivu před restaurací U Humpolky odstraněn dlouhodobě stojící vrak vozidla. Městu se podařilo zajistit kvalitní odtahovou službu a díky tomu odstraňovat z blokovaných parkovacích míst vozy, jejichž majitelé odmítají spolupracovat, nebo vůbec nereagují na výzvy k jejich odstranění. Za dobu působení MP v Tišnově se nám podařilo z ulic, především na sídlištích, intenzivním vyhledáváním vraků, kontaktováním majitelů vozidel a následným pohovorem s nimi odstranit téměř šedesát autovraků a tím obnovit stejný počet parkovacích míst. Jen pro porovnání a názornou ilustraci, o jaké množství parkovacích míst se jedná, uvádím, že mnohamilionovým nákladem vybudované nové parkoviště na ul. Na Loukách má kapacitu sto deseti parkovacích míst. Jde o jednu z méně viditelných, ale efektivních činností strážníků MP Tišnov, kteří jsou často spojováni pouze s „rozdáváním lístečků za špatné parkování“, což se dá snadno pochopit, jelikož se jedná o činnost, která je nejvíc viditelná a také velice nepopulární.

Na druhou stranu každý řidič absolvoval výuku v autoškole, kde musel složit zkoušku ze znalostí všeho, co se dnes často nazývá „policejní šikanou“, a přesně věděl, do čeho jde a co ho v budoucnu čeká. Zajímavé je, že základními pojmy v učebnici autoškoly a v zákoně o provozu na pozemních komunikacích jsou např. výrazy jako OBYTNÁ ZÓNA, PRŮJEZDNOST, ZÁKAZ ZASTAVENÍ, ZÁKAZ STÁNÍ nebo ZÁKAZ VJEZDU apod., a ještě zajímavější se zdá skutečnost, že po získání řidičského oprávnění se pro mnoho řidičů stávají tyto pojmy prázdnými. Z jejich chování se vytrácí slušnost, ohleduplnost a přijetí osobní odpovědnosti za své jednání. Za vše může někdo jiný, v mnoha případech je strážník na prvním místě. Opak je ale pravdou, konkrétního přestupku se přece nedopustil strážník, nýbrž řidič, který absolvoval autoškolu a získal řidičské oprávnění.

Další nepopulární „lahůdkou“ při naší práci je ul. Jamborova a dopravní omezení v ní. Zainteresovaní vědí, že je zde umístěna dopravní značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ. Tu někdo navrhl, schválil a umístil. To, že je platná a měla by se dodržovat, na tom se shodneme asi všichni. Na celou nešťastnou situaci v této ulici jsou ze strany zde žijících obyvatel dva protichůdné názory. Jeden je ten, že „značka je nesmyslná, protože zakazuje parkovat v místě, kde je obrovský nedostatek parkovacích míst, a proto mne nezajímá“. A druhý názor je ten, že „předpisy se mají dodržovat, a to především s ohledem na výchovu dětí, protože se jim těžko vysvětluje, proč se parkuje tam, kde je to zakázané. Již od malička by se tak v dětech budovalo vědomí, že porušovat předpisy je normální“. Který z názorů je správný, je asi zřejmé. Ani jeden však nemění nic na faktu, že policie jako taková, ať městská, nebo republiková, je zde od toho, aby dohlížela na dodržování právních norem. Jejich porušováním ještě nikdo nikdy nedocílil pozitivního výsledku ve vztahu ke své peněžence ani ke svým potomkům. Jen pro zajímavost, ze strany Městské policie Tišnov nebyla prozatím žádnému z řidičů na této ulici uložena v tomto smyslu bloková pokuta. Až do současnosti, s ohledem na znalost místních poměrů, řešili strážníci přestupkové jednání s řidiči domluvou a hlavně prodiskutováním a rozebráním celého problému se snahou nalézt řešení, jak zmírnit neutěšenou situaci s parkováním na této ulici. Bez iniciativy a návrhů ze strany obyvatel této lokality lze však jen těžko situaci ovlivnit.

Velmi často při projednávání přestupků slýcháme od řidičů, „ale vždyť na tom místě stála přede mnou již řada vozidel a já jsem se jen postavil za ně“. To, že se někdo při parkování (stání) zařadí za jiné vozidlo, ještě neznamená, že vozidlo před ním stojí správně. Může se totiž stát, že při odchodu od vozidla si řidič nevšiml, že se dopouští přestupku, a vozidla před ním mohou mít za stěračem již umístěné „VÝZVY“ od nás. Tento přestupek je velice rozšířený v případě otočení vozidla uprostřed komunikace, což není samozřejmě přestupkem při dodržení všech pravidel, ale řidič si poté není vědom dopravního značení upravujícího režim na dané komunikaci, což bývá velmi často dopravní značkou ZÁKAZ STÁNÍ nebo ZÁKAZ ZASTAVENÍ apod.

Věřte, že kdyby nebylo přestupců, nebylo by přestupků a poté by nemuselo být ani policistů ani strážníků, a dokonce ani správních orgánů. Naopak děkujeme všem, kdo se naučili využívat našich služeb a pochopili, že jsme zde pro Vás, od 1. 5. 2017 nově v ranních i odpoledních směnách.

Krásné prožití období letních prázdnin a dovolených, šťastný návrat z cest a co nejméně pokut Vám přejí strážníci Městské policie Tišnov. Současně Vám oznamujeme, že před městským koupalištěm v Tišnově jsou nově zřízena parkovací místa s asfaltovým povrchem, která jsou vyhrazena pouze pro jeho návštěvníky a která jistě přispějí ke zpříjemnění Vašeho pobytu v tomto areálu.

 

 

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: