Vyhlášení ocenění MAGISTER OPTIMUS 2017

Vyhlášení ocenění MAGISTER OPTIMUS 2017

V pondělí 19. června 2017 se uskutečnilo v obřadní síni tišnovské radnice předávání ocenění MAGISTER OPTIMUS. Ocenění nejlepších pedagogických pracovníků ve městě se zde objevilo poprvé v loňském roce a velkou zásluhu na založení této tradice má zejména místostarosta pro oblast školství a sportu Martin Sebera, který je sám vysokoškolským pedagogem. Ocenění ze strany vedení města má i letos za cíl pozvednout vysokou prestiž pedagogické profese. Vzhledem k tomu, že loňský ročník byl pozitivně vnímán jak odbornou, tak širokou veřejností, rozhodli jsme se v dalších letech na toto oceňování navázat.

Ředitelé všech školských a výchovných zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, Inspiro, Gymnázium, ZUŠ, Dětský domov, ZaHRAda) byli i letos požádáni o nominace jednotlivých pedagogů, a to za výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci, mimořádnou pedagogickou, odbornou a metodickou nebo publikační činnost, významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti, apod. Výběr učitele byl ponechán na jejich úvaze. Následně byly ze všech škol doručeny následující nominace:

 

Mateřská škola Sluníčko                          Ivana Halouzková

Mateřská škola Na Paloučku                  Edita Brnková

Mateřská škola U Humpolky                  Jaroslava Halouzková

Základní škola Smíškova                         Eva Krajčovičová

Základní škola nám. 28. října                1. st.: Mgr. Eva Dvořáčková

                                                                           2. st.: Eva Večeřová

Dětský domov Tišnov                                Jana Skoupá, DiS

Inspiro – SVČ Tišnov                                 Bc. Irena Wágnerová

Základní škola ZaHRAda                        Mgr. Anna Černohlávková

Gymnázium Tišnov                                   RNDr. Marie Trtílková

Základní umělecká škola Tišnov         Marie Kučerová

SŠ a ZŠ Tišnov                                            ZŠ:  Milan Fiala

                                                                         SŠ: Ing. Richard Zouhar

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a děkujeme jim za jejich pedagogický přínos pro žáky nebo svěřence, stejně jako za to, jak obětavě své povolání vykonávají.

 

 

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: