Ohlédnutí za Jamenskou poutí 2017

Ohlédnutí za Jamenskou poutí 2017

V sobotu 24. června se v Jamném konala již třetí pouť na návsi v blízkosti kapličky, kterou u příležitosti svátku patronů Unínské farnosti sv. Petra a Pavla, do které Jamné u Tišnova patří, pořádal Osadní výbor Jamné.

Stejně jako v předchozích letech se pouť konala za opravdu letního počasí, ale tentokrát se po dlouhé době ozvalo obnovené zvonění kapličky. Pouť začala ve 14 hodin mší svatou, kterou sloužil místní farář R. D. Ervín Jansa. V kázání připomněl mimo jiné život svatých Petra a Pavla. Dále po úvodním slovu předsedy Osadního výboru Jamné Jiřího Procházky následoval za zvuku známé melodie příjezd knížete s komtesou v bryčce tažené koňským spřežením. Tato vzácná návštěva si vyslechla, co se v Jamném za uplynulý rok událo a jaký je navržen ortel za špatné jednání a skutky. Po jejich zvážení vynesla konečný rozsudek, který byl vykonán katem na obecním beranovi. Při stále slunečném počasí začalo taneční vystoupení dětí z Inspira pod vedením Lenky Severínové a Ireny Wágnerové. Všechny přítomné velmi zaujalo provedení moderních tanců, vystoupení mažoretek i ukázka dovedností děvčat ve skákání přes korálková švihadla do rytmu hudby. Přítomní se mohli nejen zabavit, ale také občerstvit nápoji, grilovanou kýtou apod. Děti využily skákací hrad a různé hry a do velmi úspěšného malování na obličej se kromě nich později pustili i dospělí, mnozí se pak také svezli koňským spřežením. Dále byla pro zúčastněné připravena ukázka řezbářských a kovářských prací a Kynologický klub Tišnov předvedl výcvik poslušnosti a obrany psů začátečníků i pokročilých. Pět odvážných dobrovolníků se zúčastnilo Jamenského trojboje. Dobrý ohlas mělo i vystoupení místního houslisty a po 18. hodině začala k tanci a poslechu hrát na návsi kapela Mix Hajánky. Zábava se protáhla do pozdních hodin. Letošní Jamenská pouť se velmi vydařila.

Osadní výbor Jamné děkuje za podporu městu Tišnovu, obci Lomnička, Restauraci u Pilátů, panu Vlachovi a firmě Koral, Kovářství a zámečnictví J. Riedl, Truhlářství Procházka, firmě Bednář Interier, firmě Lesní práce Vítek, Hostinci u Vlachů a zve na připravovaný Starojamenský den, který se bude konat dne 28. října 2017.

 

Jana Němcová

Foto: Jana Němcová

Další článek:
Předchozí článek: