Prázdniny ve Studánce

Prázdniny ve Studánce

Poděkování

Děkujeme našim aktivním rodičům, vedoucím kroužků, členům spolku, lektorům a odborným pracovníkům, kteří s námi od září 2016 do června 2017 spolupracovali, vytvářeli program pro rodiče a děti a vedli studánkové aktivity. Dobrovolná práce má pro nás velký význam. Je na ní založeno fungování centra, jeho nabídka i dynamický růst. Právě na propojení s rodinami stavíme aktuální nabídku aktivit, které jsou potřebné.

Program v RC Studánka o prázdninách

V měsících červenci a srpnu probíhá v RC Studánka prázdninový program, zejména příměstské tábory. Z pravidelných aktivit se bude v pondělí konat Cvičení pro těhotné a Cvičení s kočárky a ve středu Modlitby matek. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách.

Novinkou letošních prázdnin jsou dva Kroužkové týdny, kdy bude v tělocvičně RC Studánka probíhat pravidelný program pro rodiče s dětmi. Přihlašovat na kroužky se můžete prostřednictvím rezervačního systému RC Studánka.

Program kroužkových týdnů

Po 31. 7. Kulíšci starší   Po 14. 8. Kulíšci starší
Út 1. 8. Kulíšci mladší   Út 15. 8. Kulíšci mladší
St 2. 8. Broučci lezoucí   St 16. 8. Broučci lezoucí
Čt 3. 8. Zpívánky   Čt 17. 8. Zpívánky
4. 8. Broučci nelezoucí   18. 8. Broučci nelezoucí

 

Coworking o prázdninách

Coworking bude v RC Studánka probíhat i o prázdninách. Od pondělí do pátku od 8.00 do 14.00 mohou rodiče přijít do RC Studánka, předat děti proškolené pečovatelce a věnovat se své práci. Formu péče o dítě je třeba dohodnout předem na osobní schůzce. Více informací získáte prostřednictvím e-mailu studanka.tisnov@gmail.com nebo na tel. 777 706 721.

Péče o děti v Jezírku s prázdninovým programem

RC Studánka nabízí prázdninovou péči o děti od 2 let včetně starších sourozenců. Můžete si zvolit každodenní péči nebo si v rámci měsíce určit individuální rozvrh. Pro děti máme připravený každý týden jiný program:

Termín Program
10. 7. – 14. 7. 2017 Zvířátka kolem nás
17. 7. – 21. 7. 2017 Týden hudby a divadla
24. 7. – 28. 7. 2017 Pojďte s námi za skřítky a trpaslíky
31. 7. – 4. 8. 2017 Sportovní olympiáda
7. 8. – 11. 8. 2017 Cesta kolem světa
14. 8. – 18. 8. 2017 Týden hudby a divadla
21. 8. – 25. 8. 2017 Sportovní olympiáda
28. 8. – 1. 9. 2017 Pojďte s námi do pohádky

O vaše děti se postarají kvalifikované pečovatelky v době od 7 do 16 hod. Děti přijímáme do naplnění kapacity. Podrobnější informace k prázdninovému provozu Jezírka obdržíte u paní Blanky Mahelové, tel. 775 050 558, studanka.jezirko@gmail.com.

Řád dětského úsměvu

Na oslavě studánkových narozenin v září 2017 bude RC Studánka opět udělovat Řád dětského úsměvu. Jedná se o ocenění společnostem či organizacím, které jsou přátelské rodinám s dětmi. Každý subjekt je hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. Platí tato základní kritéria: bezbariérový přístup, vstřícnost rodině, čisté, zdravé a nekuřácké prostředí, ohleduplnost k životnímu prostředí, vstřícnost zaměstnavatelů k zaměstnancům s malými dětmi. Víte o někom, koho v tomto směru ocenit? Formulář „Návrh na ocenění“ a více informací naleznete na našich webových stránkách www.studanka-tisnov.cz. Podněty, prosím, posílejte do 20. 8. 2017.

Rodinné centrum Studánka dostalo v letošním roce dotace z rozpočtu města Tišnova na následující projekty:

Projekt psychologických služeb pro rodiny

Profesionální psychologické poradenství slouží jako prevence negativních jevů v rodině a vychází z akutních i dlouhodobých potřeb klientů. Práce psychologa je zaměřená na podporu a harmonizaci vztahů v rodině mezi rodiči a dětmi, posilování a rozvoj rodičovských kompetencí, poskytnutí odborné poradenské pomoci rodičům při konfliktech ve věci výchovy dítěte. Svou činností udržuje a zvyšuje dostupnost odborných služeb a má přímou vazbu na občany města Tišnova. Dále reagujeme na potřeby rodičů dětí s ADHD. Pomáháme rodičům posílit vztah se svým potomkem tak, aby dítě s ADHD posílilo svoji pozici ve vlastní rodině a současně došlo k podpoře pozitivních vztahů v rodině.

Projekt na podporu aktivit pro rodiče s dětmi od 4 měsíců

Cílem projektu je vytvořit pro nejmenší děti bohatou nabídku aktivit a podnětů, které jsou přínosné pro jejich zdravý vývoj. Aktivity rozvíjejí děti dle jejich vlastních potřeb. Vytváříme přátelské, příjemné a na podněty pestré prostředí. V období prvních tří let života dítěte dochází k nejvýraznějšímu vývoji mozku a rozvoji řeči. Děti si vytváří základní hodnotové a morální postoje, zažívají první sociální kontakty s vrstevníky. Proto je potřebné organizovat aktivity i pro kojence, batolata a děti do 6 let.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi

Cílem projektu je nabídnout v Tišnově kulturní program pro rodiny s malými dětmi. Prostředky využijeme na organizaci Dne dětí, Studánkových narozenin a Martinské oslavy. Pro rodiče také připravíme besedu s autorem knihy zaměřené na výchovu dětí.

Činnost Rodinného centra Studánka, z. s., je realizována za podpory města Tišnova finančně symbolickým pronájmem nemovitosti v majetku města. Za veškerou podporu děkujeme.

www.studanka-tisnov.cz

www.facebook.com/StudankaTisnov

 

Radka Štěpanovská, koordinátorka

Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

I maminky si rády hrají aneb Školení studánkových lektorek. Foto: Kateřina Hromčíková

 

Další článek:
Předchozí článek: