Školní rok 2016/17 na S0Š Fortika Lomnice

Školní rok 2016/17 na S0Š Fortika Lomnice

Blížící se konec června vybízí opět k ohlédnutí za uplynulým školním rokem, který byl jako většina předchozích doslova nabitý aktivitami a činorodou prací studentů a učitelů.

Teoretická i praktická výuka směřují k přípravě studentů na maturitní zkoušky, které letos proběhly v dubnu a květnu, ale především k přípravě na budoucí povolání našich absolventů.  S praktickým zaměřením naší školy na gastronomii a turismus souvisí množství kurzů, odborných exkurzí a poznávacích zájezdů, které naši studenti během minulého roku absolvovali. Z odborných kurzů to byly barmanský, sommelierský, cukrářský, baristický a kurz studené kuchyně, odborné exkurze do pivovaru a vinných sklepů. Se zaměřením na cestovní ruch souvisí návštěva Veletrhu GO, poznávací zájezdy na Karlštejn a do Prahy a do Hitlerova Orlího hnízda a prohlídka areálu a studií České televize Praha.

Znalosti a dovednosti získané v praktických kurzech zúročili naši studenti v několika odborných soutěžích, z nichž nejlepšího umístění dosáhli v Amundsen Cupu (1. místo v hlavní soutěži Lukáš Strnka) a Philibert Routin Cupu (2. a 6. místo Lukáš Straka, Vendula Blažková).

Pod vedením odborných učitelek připravili studenti slavnostní rauty pro městys Lomnice při příležitosti 10. výročí znovuzískání historického statusu a k 25. výročí založení firmy Steinhauser.

Výuka cizích jazyků byla letos v březnu obohacena projektem Edison, v jehož rámci u nás týden pobývalo pět zahraničních studentů z Ghany, Portugalska, Turecka, Indonésie a Číny, a také zájezdem do Londýna a jeho okolí (články z obou akcí v předchozích vydáních novin). I letos se konal poznávací zájezd do Francie, tentokrát ne do tradiční Paříže, ale na Azurové pobřeží. V březnu se naši studenti zúčastnili celostátní jazykové soutěže hotelových škol v Karviné, své zástupce jsme měli v angličtině a francouzštině.

Výuka byla doplněna také návštěvou filmů Antropoid a divadelního představení Petrolejové lampy.

V rámci prevence patologických jevů zhlédli naši studenti protidrogový pořad Memento a absolvovali besedu zaměřenou na prevenci kriminality.

Při hodnocení školního roku bychom neměli zapomenout ani na domov mládeže, kde je ubytováno třicet studentů. Pod vedením vychovatelek se aktivně zapojují do dění na škole i v obci Lomnice. Za všechny uveďme týdenní program pro dva cizince ubytované na DM v rámci projektu Edison, programy pro děti a seniory v Lomnici nebo v domově důchodců na Žernůvce.

Závěrem popřejme našim studentům i učitelům hezké prázdniny k načerpání sil do dalšího neméně úspěšného školního roku.

 

Dana Syslová

Foto: Kristýna Koudelná

Další článek:
Předchozí článek: