Branný den

Branný den

V úterý 30. května uspořádala naše škola ve spolupráci s Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem tzv. Branný den, kterého se účastnili žáci 6. a 7. ročníku. Smyslem této akce bylo vybavit žáky důležitými informacemi a prakticky je připravit na rizikové situace spojené s ochranou zdraví či majetku, s nimiž se mohou v životě potkat. Připravený člověk jistě dokáže reálněji posoudit vzniklou situaci a pomůže nejen sobě samému, ale i svým blízkým, sousedům, spolužákům.

Během celého dopoledne absolvovali žáci na pěti tematicky zaměřených stanovištích kratší výukové programy doplněné praktickými ukázkami. Byli rozděleni do menších skupin, ve kterých pracovali na trénování rozličných aktivit. Věnovali se zdravovědě, nácviku správné evakuace při ohrožení, přípravě občanů k obraně státu, protichemické ochraně či střelbě.

Ani téměř tropické počasí neodradilo žáky od plnění neobvyklých disciplín. Téměř všichni si se zájmem vyzkoušeli běh s nasazenou ochrannou maskou a v prostředcích improvizované ochrany, přesun s evakuačním zavazadlem na zádech nebo krátkou překážkovou dráhu, na jejímž konci házeli granátem na cíl.

Pro děti se tento den stal nevšedním prožitkem, při kterém si mnozí z nich uvědomili, že nebezpečné situace, o kterých slýchají v rozhlase nebo je sledují v televizi, jsou bohužel reálnou součástí dnešní doby a není dobré je podceňovat. Vždyť štěstí přeje připraveným!

 

Naděžda Havlíková, ZŠ nám. 28. října

Foto: archiv školy

Další článek:
Předchozí článek: