Slavnostní vítání prvňáčků

Slavnostní vítání prvňáčků

Již osmým rokem vítáme všechny děti z prvních tříd mezi čtenáře knihovny. Letošní akce určená pro základní školy z Tišnova a Předklášteří se uskutečnila 12. června v zahradě knihovny. S nejmladšími čtenáři jsme se v průběhu celého školního roku setkávali na besedách, kde měli možnost blíže se seznámit s prostředím knihovny. Celkem bylo připraveno pro prvňáčky 21 akcí, kterých se zúčastnilo 570 dětí.

Již v měsíci listopadu se žáci ze Základní školy Smíškova zapojili do společného projektu na podporu čtenářství s názvem Knihy mého srdce. I pro nejmladší byla připravena v knihovně řada aktivit, které jim přiblížily tvorbu Zdeňka Svěráka. Zhlédli muzikál O Šípkové Růžence, zúčastnili se jako posluchači společného čtení a připravili obrázky na výstavu v dětském oddělení.

Pro děti ze Základní školy 28. října a Předklášteří byla určena beseda „Abeceda není věda“. Ta probíhala hravou formou a žáci si mohli vyzkoušet své znalosti pohádek pomocí soutěžní mapy. Ve druhém pololetí jsme navázali besedou „Dobrý čtenář knihovny“. S dětmi jsme si ujasnili základní pravidla, jak se v knihovně chovat, jak si správně vybrat knížku a jaké jsou povinnosti čtenáře. Společně jsme si povídali o knihách i o tom, proč máme číst.

Spolupráce se školami vyvrcholila slavnostním vítáním prvňáčků a tradičně probíhala v pohádkové atmosféře s připraveným programem. Děti zhlédly příběh Walta Disneyho Lví král v podání Nedvědického pěveckého sboru Cvrčků pod vedením sbormistryně Petry Glosr Cvrkalové. Jako odměnu získaly pohádkový list čtenáře, průkaz do knihovny a další motivující dárek – knihu spisovatele Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.

Celá akce se vydařila, díky ní má 151 dětí svůj průkaz do knihovny, a my se těšíme na další setkávání s nimi. Všem začínajícím čtenářům přejeme krásné zážitky ze čtení a doufáme, že budou dlouho našimi věrnými a častými návštěvníky.

 

Marie Šikolová, knihovnice Městské knihovny Tišnov

Foto: archiv knihovny

Další článek:
Předchozí článek: