Žáci Základní školy Smíškova si připomenuli konec druhé světové války

Žáci Základní školy Smíškova si připomenuli konec druhé světové války

Ve středu 5. dubna se skupina třiceti žáků 8. A vydala na procházku Tišnovem, aby si připomenula výročí odsunu židovského obyvatelstva z Tišnova a položila květinu na místa, kde jsou dnes umístěny stolpersteiny neboli kameny historie, o které bychom měli obrazně řečeno zakopnout a přitom si vzpomenout na osudy lidí v minulosti. Dne 4. dubna 1942 byl vypraven transport, do něhož bylo zařazeno 15 lidí, nejmladší dívence byly tehdy čtyři roky a nejstarší odsunuté ženě 75 let.

Díky projektu Stolpersteine 2014 jsme si mohli připomenout minulost a osudy těchto rodin, podívat se na dokumentární film Zapomenutí sousedé a obejít si místa spojená s touto historií. K tomu jsme připojili i tichou vzpomínku u domu, kde byl položen poslední stolperstein v Tišnově věnovaný Oldřichu Kothbauerovi, který pomáhal místním odbojářům, byl zatčen a ve vězení zemřel.

Procházka Tišnovem měla žákům ukázat, že i v našem městě bylo obyvatelstvo perzekvováno, zatýkáno a válka si i zde vyžádala své oběti.

V pátek 5. května se 81 žáků 8. a 9. ročníku vydalo na exkurzi do Lidic a Terezína. V Lidicích jsme se seznámili s tragickou událostí vypálení této obce 10. června 1942, prošli jsme místa, kde se dřív nacházela, a v památníku jsme pak poznali pohnuté osudy obyvatel Lidic.

Dále jsme pokračovali do Terezína, kde jsme prošli nejprve Malou pevnost a potom město, které sloužilo za války jako ghetto, a jak už jsme věděli, bylo spojeno i s dalším osudem tišnovských obyvatel.

Je těžké si v dnešní době představit útrapy, strach a nejistotu, které válka přináší. Pro mnohé děti to byl velmi silný zážitek, a pokud je to donutilo zamyslet se nad hodnotami lidského života, měla naše exkurze smysl.

Ukázalo se také, jak je důležité, aby se mladí lidé neseznamovali s historií jenom nad stránkami knih, ale přímo v místech, která jsou s ní spjata.

 

Věra Dvořáčková, zástupkyně pro 2. stupeň

Foto: Jan Čada

Další článek:
Předchozí článek: