Co se děje na “osmadvacítce”

Co se děje na “osmadvacítce”

Motivace k třídění odpadů

Lenka Dufková

V naší škole vedeme děti k zodpovědnému chování k životnímu prostředí. Už od první třídy je učíme třídit odpady a vysvětlujeme jim, proč je to důležité.

K třídění motivujeme žáky každoročním výletem. Z každé třídy jsou vybráni ti, kteří se pravidelně zapojují do sběrů pořádaných školou. Tyto výlety už mají několikaletou tradici. S dětmi jsme již navštívili rozhlednu na Babím lomu, zříceninu hradu Zubštejn, útulek v Křoví, Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Letošní výlet proběhl nyní v květnu. Poznávali jsme místo v regionu, a to zříceninu hradu Lúčka v Dolních Loučkách. Od školy jsme vyrazili pěšky po cyklostezce až do Dolních Louček. Prudkým svahem jsme vystoupali na kopec nazývaný Hradisko. Zde jsme si mohli prohlédnout zříceninu hradu Lúčka, který je státem chráněnou kulturní památkou. Po náročném výstupu jsme s dětmi připravili táborák. Děti si opekly špekáčky a nejenom ty. Po cestě na vlakové nádraží v Dolních Loučkách jsme se osvěžili zmrzlinou a potom už nás čekala cesta vlakem zpět do Tišnova. Výlet jsme museli dvakrát odložit kvůli počasí, ale nakonec se to vyplatilo a výlet jsme si užili za pěkného počasí.

Sběr papíru probíhá několikrát za školní rok. Pro mnohé rodiny je to už samozřejmá věc a papír shromažďují na každý další termín sběru. Děti jej třídí také ve všech třídách. Sběr papíru je rovněž jednou z oblastí, za které děti dostávají body do celoškolní soutěže Prima třída, jež je vyhodnocena vždy na konci školního roku. Tři nejlepší třídy na prvním i na druhém stupni jsou oceněny vždy po každém sběru.

V rámci programu Recyklohraní, což je celorepublikový program podporující třídění odpadů, třídíme baterie, drobné elektrospotřebiče, tonery a cartridge a také staré nefunkční mobilní telefony. Za sběry dostáváme body, které poté můžeme vyměnit za odměny. V posledních dvou letech za nasbírané body do školy pořizujeme koše na tříděný odpad.

Sběrem plastových víček podporujeme nákup pomůcek pro postižené děti. V neposlední řadě třídíme také hliník. V souvislosti s tím apelujeme na rodiče a děti, aby opravdu třídili jenom hliník. Plasty do něj nepatří!

 

Projektový den – první pomoc

Sára Bočková, 9. A

Ve středu 26. dubna na naší škole proběhl projektový den První pomoc pro žáky devátého ročníku. Akce se zúčastnily deváté třídy naší školy, žáci ze ZŠ Žďárec a studenti kvarty Gymnázia Tišnov. Během dopoledne jsme měli možnost navštívit čtyři stanoviště, každé na jiné téma.

První bylo zaměřeno na kardiopulmonální resuscitaci a správný postup při první pomoci u osoby, u které došlo k zástavě srdce. Měli jsme možnost si vyzkoušet, jak se správně provádí masáž srdce a jak se používá AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Na druhém stanovišti, které bylo v dolní tělocvičně školy, jsme soutěžili v řešení modelových situací, na kterých jsme měli možnost vyzkoušet si konkrétní ošetření zraněné osoby. V modelových situacích byly figurantkami jako zraněné osoby studentky SŠ a ZŠ Tišnov. Vyzkoušeli jsme si, jak správně postupovat při ošetření zlomeniny, úrazu hlavy, náhlém krvácení z nosu, opaření nohy nebo třeba poskytnutí první pomoci při epileptickém záchvatu.

Ke třetímu stanovišti jsme se přesunuli ven k hasičskému autu, kde se nám věnovali tišnovští hasiči a vyprávěli nám o své práci. I když nám venku byla zima, u hasičů nás to bavilo. Ukázali nám zajímavé pracovní pomůcky a spolužák Aleš si mohl vyzkoušet projít se v protichemickém obleku s plynovou maskou. Na posledním čtvrtém stanovišti jsme si vyslechli informace, které se týkaly práce záchranné zdravotnické služby.

Velké poděkování patří lidem, kteří se již čtvrtým rokem o tuto akci zasloužili, a to jmenovitě paní učitelce Petře Seberové, paní Blance Humpolcové a studentům ze SŠ a ZŠ Tišnov, Lucii Navrátilové, Martině Veselé, Zdeňku Doubkovi, Tereze Součkové a tišnovským hasičům.

 

Foto: Lenka Dufková

Další článek:
Předchozí článek: