Akce Centra sociálních služeb v červnu

Akce Centra sociálních služeb v červnu

Přednáška – Cesta hrdelního práva v Tišnově

Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve dne 13. června ve 14.00 hodin do jídelny DPS Králova na přednášku Miloše Sysla ze spolku Continuum vitae o vybudování Cesty hrdelního práva. Základním impulsem pro tento projekt bylo objevení základů historické šibenice na vyvýšenině nad Tišnovem. Na přednášce se dozvíme například o archeologickém výzkumu na Klucanině nebo o místech, která se vázala k aktu útrpného práva, a cestě odsouzenců od radnice (kde bývala šatlava) okolo katovny (stínadla) k již dávno zbourané kapli sv. Anny (kde došlo k rozloučení s tímto světem) a nakonec do kopce lesem na šibeniční vrch.

Vstupné dobrovolné.

 

Vystoupení dětí a seniorů

Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve na taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Tišnov pod vedením Markéty Chlubné a pěveckého sboru seniorů z DPS.

Akce se koná 15. června ve 14.00 hodin v jídelně DPS Králova.

Těšíme se na Vás.

 

Výlet do jeskyně Balcarka u Macochy

V úterý 20. června pořádá Centrum sociálních služeb výlet do jeskyně Balcarka. Odjezd od Podhorácké restaurace v 10.30 hodin (další zastávky u pošty, Penny a pod Klucaninou). Cena 200 Kč zahrnuje dopravu a vstupné s průvodcem. Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.

Na zpáteční cestě je zastávka na oběd v restauraci Formanka v Lipůvce.

Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.

V malebné přírodě Moravského krasu u Ostrova u Macochy se nachází jedna z nejhezčích jeskyní, která je známá zejména díky mnohobarevným krápníkům a úzkým jeskynním chodbičkám. Hned za vstupem do jeskyně navazuje uměle proražená chodba, kde vaši pozornost upoutají barevné sintrové stalagmity. Prohlídka jeskyně pokračuje do Velkého Fochova dómu, ze kterého vás čeká výstup do Galerie a Přírodní chodby. Jsou to propojené prostory ve dvou výškových úrovních a patří mezi nejkrásnější prostory Moravského krasu. Krápníková výzdoba je zde bohatá, čistá a zachovalá. Ke konci prohlídkové trasy ještě navštívíte prostor zvaný Popeluška, který byl objeven v roce 1923, ale s jeskyní byl propojen později.

Prohlídková trasa není bezbariérová!

Kontakt pro bližší informace: Markéta Prokopová (tel. 730 193 325)

Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova 1742.

 

Připravujeme:

Výlet do Velké Bíteše

Centrum sociálních služeb Tišnov v úterý 25. července pořádá odpolední výlet do Velké Bíteše. Odjezd od Podhorácké restaurace ve 12.00 hodin (další zastávky u pošty, Penny a pod Klucaninou). Cena 100 Kč zahrnuje dopravu, vstupné do muzea a kostela s průvodcem. Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.

Předpokládaný návrat je v 17.30 hod.

Navštivte s námi muzeum ve Velké Bíteši s aktuální etnografickou výstavou Tradiční úprava a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku a Podhorácku. Tato výstava předvede různé druhy čepců, od vyšívaných plátěných až po brokátové, krepíny a vzácné čepce zlaté, plíny, vlňáčky, šátky turecké, tibetské, věnce, koruny, hřebeny, ozdoby, rekonstrukce již zaniklých a méně známých účesů na trojrozměrných exponátech, nebudou chybět ani historické ikonografické materiály, dokumentace ze současnosti aj.

Po zhlédnutí výstavy se přesuneme k prohlídce kostela sv. Jana Křtitele. První zmínka o kostele je z roku 1240, z konce 15. stol. pochází kostelní opevnění s baštami, střílnami a velkou hradební věží. Unikátem jsou čtyři původní zvony.

Výlet zakončíme v restauraci U Raušů.

Kontakty pro bližší informace: Markéta Prokopová (tel. 730 193 325)

Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova 1742.

 

Jana Wildová, ředitelka Centra sociálních služeb

Foto ilustrační

 

 

 

Dále

Další článek:
Předchozí článek: