Svazenka vyhání včely z lesa

Svazenka vyhání včely z lesa

Jako pastva pro včely se vysévá svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia) na okrajích lánů. Po odkvetení se zaorává na zelené hnojení. Využívá se též jako pícnina, ale po odkvetení se její jakost zhoršuje, protože stonky dřevnatí a nať hořkne.

Mezi včelaři je oblíbená coby vynikající medonosná rostlina, pokud jsou však příznivé přírodní podmínky. Nemá-li totiž rostlina potřebnou vlhkost, neposkytuje nektar pro hmyz. Dává pouze tmavě modrofialový pyl. Tak tomu bylo i v loňském roce, který byl suchý. Jinak si pamatujte, že svazenka vyhání včely z lesa. Pokud nedává patřičné množství nektaru, včely med netvoří. Je zaručeně vhodná pro zelené hnojení! Půdu obohatí o potřebné živiny v přirozené podobě. Je jí skvěle přijímána a přispěje k její úrodnosti v příští pěstitelské sezoně. Rostlina půdu ozdravuje a zároveň působí proti škůdcům či chorobám a podporuje tvorbu humusu. Zelené hnojení je vskutku výhodné a ekologické. Jeho přínos je všestranný.

Kromě obohacení půdy o celý komplex živin chrání odkrytou zem před vysoušením sluncem, erozí větrem a vymýváním živin deštěm. Rostliny půdu prokoření a oživí, zlepší její strukturu a prokypří ji, obohatí o cenný humus, prospějí užitečným půdním mikroorganismům. Mají i fytosanitární účinky, napomáhají odstranění půdní únavy. Potlačují také růst nežádoucích plevelů, neboť jde o bujně rostoucí a vitální druh rostliny. Poskytují současně potravu hmyzu v podobě pylu a nektaru, obohacují půdu o cenné látky.

Opěvujeme svazenku, ale ono to s ní není tak horké. Aby medovala, potřebuje vhodné přírodní podmínky. Včely jejímu květenství dávají přednost. V tu dobu však meduje i les a ona z něj včely vyhání! To samé platí o květenství lip. Pokud na lípě nejsou příznivé podmínky pro množení producentů medovice, ke kterým patří zdobnatka lipová, medný výnos je žalostný. Dá se říci, že také zdržuje včely od práce a vyhání je z lesa tak jako květenství svazenky, pokud nejsou potřebné podmínky pro tvorbu nektaru a medovice. To se stalo v loňském roce, medovice tudíž nebyla. Svazenka a květenství lip byly pro včely prvořadé. Příště si povíme něco málo o nerozlučných kamarádech – symbióze dvou představitelů z říše hmyzu.

 

Josef Permedla

Foto: Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: