Městská policie je tu pro vás…

Městská policie je tu pro vás…

Vážení občané, jistě mnoho z Vás zaregistrovalo, že v ulicích města jsou strážníci městské policie vidět i v jiných časech, než bylo doposud zvykem. Děje se tak v důsledku avizovaného navýšení počtu strážníků.

Před třemi roky, kdy Městská policie Tišnov vznikla, začínala v počtu dvou strážníků. Postupem času, jak si občané zvykli využívat pomoci a služeb strážníků, se policie dostala do fáze, kdy řečeno obchodnickou terminologií „poptávka začala značně převyšovat nabídku“.

My sami jsme si uvědomovali fakt, že nemůžeme naše služby poskytnout co nejširší skupině obyvatel, v co možná nejdelším časovém úseku. Jedná se např. o obyvatele, kteří ráno odjíždí do zaměstnání v době, kdy strážníci ještě v práci nejsou, a vrací se zpět v čase, kdy strážníci již mají tzv. po službě.

Vedení města tudíž, na základě společenské objednávky a připravovaných změn v různých předpisech úzce se dotýkajících ochrany veřejného pořádku, ochrany majetku, ale i dopravy, po důkladném zvážení přistoupilo k personálnímu navýšení počtu strážníků městské policie.

Současný stav je takový, že od dubna 2017 je Městská policie Tišnov posílena o dva strážníky, kdy jeden již vykonává službu a druhý se připravuje ve speciálním kurzu. Tohoto strážníka byste měli v ulicích města vidět již od července. Pátý strážník se v současné době vybírá, a pokud bude jeho volba úspěšná, měli byste jej v ulicích města potkat v závěru tohoto roku.

Po naplnění plánovaného stavu by měla Městská policie Tišnov zabezpečit převážnou část pracovního týdne ve dvousměnném provozu a několika nočními směnami pokrýt nejkritičtější dny týdne.

Od měsíce května již strážníci, v rámci možností, zabezpečují službu i v odpoledních hodinách, tudíž se na ně můžete s důvěrou obrátit s prosbou o pomoc, radu nebo s podněty na tel. 603 577 252 i v tuto denní dobu.

Věříme, že jsme a budeme přínosem pro obyvatele Tišnova, a děkujeme za projevenou důvěru.

Další článek:
Předchozí článek: