Poradna Porta Tišnov

Poradna Porta Tišnov

Jako jedna ze služeb Oblastní charity Tišnov, poskytuje Poradna Porta Tišnov odborné sociální a právní poradenství i informace a podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci nebo kterým bezprostředně hrozí a neumí nebo ji nemohou řešit vlastními silami. Uživatelem našich služeb může být prakticky kdokoli a rozhodně se neomezujeme jen na osoby bez přístřeší, se zdravotním postižením či osoby ze sociálně vyloučených komunit. Stejně potřebné je naše poradenství a pomoc i pro rodiny s dětmi, seniory či pracující. Řešíme široké spektrum Vašich sociálních a právních problémů z oblasti rodinného života, pracovních vztahů, dluhové problematiky, problémů s bydlením apod.

V poradně je Vám k dispozici sociální pracovník, právník a nově jsme podepsali dohodu o spolupráci s advokátem pro bono. Pro bono znamená, že ve vybraných případech hodných zvláštního zřetele, kdy nestačí jen pomoc a poradenství naší poradny, předáme Váš případ (zpravidla zastupování před soudem) našemu spolupracujícímu advokátovi a ten Vás bude ve spolupráci s naší poradnou zastupovat zcela zdarma. Stejně tak i všechny služby naší poradny jsou pro Vás zcela bezplatné.

Závěrem mi dovolte uveřejnit krátký rozhovor s naším nově spolupracujícím advokátem pro bono, panem Mgr. et Mgr. Janem Parmou.

 

Jaká byla Vaše cesta k současné advokátní praxi?

Samostatnou advokátní praxi jsem založil ihned po absolvování advokátních zkoušek a stále v ní pokračuji. Nikdy jsem neměl a nemám zájem o advokátní praxi v rámci velkých advokátních firem.

 

Na co se především ve své praxi specializujete?

 Jako samostatný advokát jsem připraven poskytnout právní pomoc v různých oblastech práva, od práva rodinného přes pomoc v pozůstalostním řízení, pracovních záležitostech, dále přes pozemkové právo, sepisování smluv a jiných podání k zastupování před soudy a úřady. Od roku 2016 jsem také insolvenčním správcem a poskytuji tak právní pomoc a konzultaci i v této oblasti.

 

Rozhodl jste se dobrovolně a zdarma zastupovat naše klienty, kteří to naléhavě potřebují. Co Vás vedlo k takovému rozhodnutí?

 Domnívám se, že každý samostatný advokát ve své praxi potkává klienty, kteří jeho právní pomoc potřebují, a přitom nejsou schopni za ni zaplatit. Je pak na daném advokátovi, jak k nim přistupuje. Jelikož nemajetní lidé mívají ostych vůbec k advokátovi přijít, ale primárně míří například do bezplatných právních poraden, dohodli jsme se s Oblastní charitou Tišnov na této spolupráci za účelem co nejlépe jim pomoci.

 

Jak celkově vnímáte činnost Oblastní charity Tišnov?

 Pozitivně, neboť pomáhá konkrétním lidem v konkrétním regionu a výsledky její práce jsou vidět. Upřímně jsem byl překvapen počtem jejích služeb a vysokou profesionalitou jejích zaměstnanců. Lidé zde nepracují jen pro peníze, ale velmi často i nad rámec své pracovní doby, jen tak pro dobrý pocit, z nadšení a pro pomoc bližnímu.

 Kontakty na poradnu, provozní doba a další dostupné informace jsou na www.tisnov.charita.cz.

 

Petra Burianová, právnička

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: