Nabídka práce

Nabídka práce

 MĚSTO TIŠNOV

VYHLAŠUJE

 VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ                                    

pro obsazení pracovních pozic:

 

 •  referent Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů (pracovník krizového řízení a kontroly)

Popis pracovní pozice:

  • výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
  • zpracovávání podkladů pro krizové stavy
  • odpovědnost za ochranu utajovaných skutečností
  • organizace a provádění kontrolních činností
  • výkon veřejnosprávních kontrol hospodaření u příspěvkových organizací
  • zabezpečování a kontrola pořádání veřejných sbírek
  • provádění bezpečnostních analýz a návrhy bezpečnostních opatření a další

 

______________________

 • právník MěÚ Tišnov

 Popis pracovní pozice:

 • výkon právních činností v oboru státní správy nebo samosprávy se zaměřením na přenesenou působnost
 • příprava právních předpisů města po obsahové a formální stránce
 • právní poradenství v záležitostech, které se vztahují k činnosti úřadu (zejména správní trestání a správní řízení)
 • metodik přestupkové agendy a další

 

 Požadavky i náležitosti přihlášky a další informace naleznete na www.tisnov.cz („aktuality“ nebo „úřad – informace – volná místa“).

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami předejte na podatelnu MěÚ Tišnov nebo zašlete v termínu do 21. 6. 2017 do 17.00 hod. na adresu: Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov.                                           

 

 

 

Další článek:
Předchozí článek: