Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

  1. března 2017 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na podzim roku 2016:

 

Vojtěch Majtán

Karolína Štěpánková

Ellen Pokorná

Anabel Koupilová

Tea Blažková

Matyáš Medek

Sebastian Albert

Lucie Bortlíková

Andrea Kubicová

Eliška Kupská

Tomáš Ďurdík

Matyáš Koscelník

Žaneta Ťápalová

Anna Marie Malimánková

Filip Červinka

 

a 7. dubna 2017 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené na přelomu roku 2016/2017:

 

Nikola Slavíková

Radovan Koďousek

Tereza Jantačová

Adam Kuneš

Eva Nováková

Ema Humhalová

Aneta Musilová

Štěpán Kala – první občánek města Tišnova v roce 2017

Richard Andrysek

Mariana Benešová

Filip Dolíhal

Evelína Fajmonová

Jiří Pavlíček

David Ivanisko

Eliška Krytinářová

Hana Filipová

Vojtěch Pospíšil

 

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

 

Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou v červnu 2017.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: