Mobilní sběr odpadu

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány kontejnery na velkoobjemový odpad.

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

 1. 3. 2017   ul. Černohorská, ul. Janáčkova
 2. 3. 2017   ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3
 3. 3. 2017   ul. Drbalova (v horní části), U Humpolky
 4. 4. 2017     parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova
 5. 4. 2017     ul. Mrštíkova, ul. Klášterská (u závor)
 6. 4. 2017    ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. Purkyňova (nemocnice)
 7. 4. 2017   Pejškov (u zastávky), ul. Brněnská (začátek ulice Na Nové)
 8. 4. 2017   Kukýrna, Jamné (30 minut u hostince a potom na návsi)
 9. 4. 2017   ul. Za Mlýnem, Hajánky
 10. 4. 2017   ul. Halasova, ul. Králova (na konci)
 11. 4. 2017   ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

Na každém sběrném stanovišti je umístěn kontejner v době od l5.30 do l8.00 hod.

 Za velkoobjemový odpad je považován takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Pokud je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů. Respektujte zde, prosím, pokyny obsluhy. Děkujeme.

K přistaveným kontejnerům již není možné donést elektrozařízení, která podléhají zpětnému odběru (chladničky, sporáky, televize, monitory aj.), ta je třeba uložit výhradně na určené místo na sběrném dvoře. Z bioodpadů lze u kontejneru nechat pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách či uložit do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad nebo větší množství bioodpadu odvézt přímo na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

 

Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Foto ilustrační

 

Další článek:
Předchozí článek: