Záměr pronájmu ordinací na tišnovské poliklinice

Záměr pronájmu ordinací na tišnovské poliklinice

Předmětem pronájmu je část prostor v objektu č. p. 24 na náměstí Míru v Tišnově, nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 78/1 v k. ú. Tišnov. Jedná se o volné prostory čtyř ordinací ve 2. nadzemním podlaží:

  • ordinace č. 205 o výměře 21,5 m2
  • ordinace č. 206 o výměře 22,5 m2
  • ordinace č. 231 o výměře 19,57 m2
  • ordinace č. 232 o výměře 23,37 m2

a alikvotní část společných prostor. Ordinace lze pronajmout i samostatně. Účelem pronájmu je poskytování zdravotnických služeb. Za nájem pronajatých prostor je stanovena minimální cena 1 352,31 Kč/m2/rok a za alikvotní část společných prostor je stanovena cena 208,05 Kč/m2/rok.

Smlouva o pronájmu se zřizuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Záměr je vyvěšen na úřední desce města. Bližší informace poskytne Městský úřad Tišnov, Odbor správy majetku a komunálních služeb, Bc. Lenka Polnická na tel. 549 439 852 nebo 731 679 450.

 

Lenka Polnická, referentka Odboru správy majetku a komunálních služeb

Foto: archiv MěÚ

Další článek:
Předchozí článek: