Zahájení prací na projektu Revitalizace parku pod kostelem

Zahájení prací na projektu Revitalizace parku pod kostelem

V posledním březnovém týdnu budou zahájeny dlouho očekávané práce na revitalizaci parku pod kostelem. Nejprve dojde ke kácení nevyhovujících dřevin, které nahradí nová výsadba.

V první etapě bude realizace probíhat v prostoru „Velké zahrady“ s termínem dokončení do 30. 11. 2017. Druhá etapa, a to „Farská zahrada“, by měla být dokončena v červnu 2018.

Stavební práce budou spočívat v  úpravě stávajícího území, stavbě inženýrských sítí, vybudování chodníčků, amfiteátru pro drobné kulturní akce, dětského hřiště, technického zázemí s drobným občerstvením a sociálním zařízením pro návštěvníky parku. Součástí díla budou také vegetační úpravy zeleně, lavičky a veřejné osvětlení.

V soutěži na dodavatele díla zvítězila společnost Gardenline s. r. o. z Litoměřic, která má s realizacemi podobných projektů bohaté zkušenosti. Celkové náklady na projekt činí 15,5 milionu korun. Byl podpořen dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu Životní prostředí částkou 1,9 milionu korun.

Pozn.: Jednotlivé části nyní realizovaného projektu se mohou odlišovat od dříve předložené studie a zpracovaných vizualizací.

 

Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Obr.: vizualizace projektu

Další článek:
Předchozí článek: