Jarní pozdrav starosty města

Jarní pozdrav starosty města

Milí Tišnované,

dovolte mi, abych se s vámi podělil o několik aktuálních radostí i starostí.

Co nás letos čeká v oblasti investic?

Podle plánu a zatím bez větších zádrhelů „běží“ všechny již zahájené investice – vestavba nových učeben v půdním prostoru na ZŠ nám. 28. října, budování informačního centra a veřejných toalet v suterénu hotelu Květnice či rekonstrukce bufetu a budování zbrusu nového brouzdaliště na koupališti.

Právě v těchto dnech zahajujeme z pohledu města významnou akci – realizaci parku pod kostelem. Získáme tak atraktivní prostor, který bezesporu zvýší kvalitu našeho života. Parky totiž v našem urbanizovaném prostředí umožňují přímý kontakt s živou přírodou a jsou důležitým prostorem pro naše setkávání, příp. pro konání kulturních, vzdělávacích či jiných aktivit. Tento projekt je rozdělen na dvě etapy, přičemž letos bude realizována tzv. Velká zahrada sousedící s uličkou Na Hrádku a v příštím roce druhá část – prostor Farské zahrady a sadu. Jsem rád, že tyto krásné prostory v samotném srdci města bude možné nyní upravit a zpřístupnit obyvatelům i návštěvníkům města.

Ve stádiu výběru dodavatele je rekonstrukce hřiště a vybudování kluziště u ZŠ Smíškova a na tuto akci také navazující rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova. Na hřiště s kluzištěm se bohužel nepodařilo získat dotaci (ministerstvem školství bylo letos podpořeno pouze 50 projektů z více než 1 200 – zázrak se tedy přes veškerou snahu nekonal), přesto je pro vedení města tato akce nadále prioritou letošního roku. To, zda realizace skutečně proběhne, je zejména otázkou financování. Věřím, že najdeme dostatek odvahy k tomu, aby se v Tišnově bruslilo již letos!

Dále probíhá příprava rekonstrukce ulice Brněnská. Aktuální stav je takový, že ještě do letních prázdnin by měla být zahájena první fáze – v části vozovky bude zrekonstruována kanalizace a některé podzemní sítě. Kompletní rekonstrukce povrchu silnice a také vše související (chodníky, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, cyklostezka) přijdou na řadu v roce příštím. Důvodem časového posunu jsou bohužel komplikace na straně Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a také podané námitky v rámci územního řízení jedním z místních občanských sdružení.

Jaké jsou další připravované projekty města?

Využití areálu letního kina

V těchto dnech dokončujeme veřejnou diskuzi na toto téma a čeká nás rozhodnutí o budoucím směřování tohoto jedinečného areálu. Děkuji všem, kteří přispěli svým názorem, ať už vyplněním ankety, či účastí na veřejné prezentaci s diskuzí. Diskutovali jsme rovněž s předsedy společenství vlastníků bytových jednotek v blízkosti areálu letního kina. Vážíme si však každého názoru. Již teď je zřejmé, že samotný amfiteátr letního kina je nutné rekonstruovat, a to jak z pohledu jeho návštěvníků, tak z hlediska technického a sociálního zázemí. Odpověď na otázku, jak naložit se zbytkem areálu, budou nyní hledat zastupitelé. S rozhodnutím budete samozřejmě seznámeni.

Řešení městské mobility

V měsíci únoru byl městu předán strategický dokument – Generel dopravy. S ním nyní budou nejprve seznámeny odborné orgány města, zastupitelé a následně bude představen i veřejnosti. Prvním konkrétním výstupem bude regulace dlouhodobého parkování na náměstí, ke kterému by mělo dojít do poloviny tohoto roku.

Smuteční síň na novém hřbitově

Z původně čtyř návrhů byla na základě hodnocení poroty vybrána jako vítězná architektonická studie Ing. arch. Pavla Jury. V letošním roce by mělo dojít ke zpracování projektové dokumentace, vyřízení potřebných povolení a v příštím roce by měla být stavba zahájena. S budoucí podobou smuteční síně se můžete již nyní seznámit na webových stránkách města (aktualita ze dne 2. 3. 2017).

Co se děje s hotelem Květnice?

V poslední době se stále častěji setkávám s dotazy na provozování hotelu, který se honosí názvem naší hory a sídlí v objektu ve vlastnictví města na náměstí Míru. Tento tradiční místní podnik dnes již bohužel marně vzpomíná na dobu, kdy se těšil dobré kondici a zájmu místních i přespolních hostů. V hotelu je poskytováno spíše dlouhodobé ubytování různým pracovním skupinám, restaurace dospěla dokonce do značně omezené provozní doby, o kvalitě poskytovaných služeb i dřívějším hodnocení jednoho populárního televizního pořadu ani nemluvě. Úrovni asi neodpovídají tři hvězdičky na cedulce, že? Hotel na náměstí je také určitou vizitkou města, proto nám tato situace není lhostejná a řešíme ji. Jednání s nájemcem však zatím nepřineslo kýžený efekt. Oslovili jsme tudíž externího právního poradce, který má za úkol činit veškeré právní kroky vedoucí k dodržování ustanovení nájemní smlouvy.

Jaký je vývoj ve věci odkazu Josefa Jambora?

Před půl rokem jsem vás na tomto místě informoval o tématu Jamborův dům. Situace, kdy v tomto domě pojmenovaném po čestném občanu našeho města Josefu Jamborovi není možné spatřit díla, která městu odkázal, je pro mnohé logicky nepochopitelná a nepřijatelná. Naším cílem tedy bylo vrátit odkaz do Jamborova domu a nalézt trvalé a po všech stránkách (historicky, ale i technicky) vyhovující řešení. Sluší se, abych nyní s odstupem času informoval o tom, zda se nám to podařilo. Do řešení problému se s velkým elánem pustila nová radní Monika Chlupová Fruhwirtová. Na přelomu roku byla dokončena projektová dokumentace stavebních úprav Jamborova domu, na níž se podíleli zástupci Spolku přátel Josefa Jambora, vedení MěKS Tišnov a také pracovníci investičního odboru MěÚ Tišnov. Při její tvorbě byl kladen důraz na důsledné vyřešení stavebních nedostatků, s nimiž se prostor galerie v současné době potýká, a také nadčasovost úprav interiéru. Kromě řešení celé řady větších či menších detailů nás nakonec nepříjemně zaskočila výše předpokládaných nákladů této rekonstrukce. Avšak vzhledem k tomu, že jsme přesvědčení o smysluplnosti této investice, rozhodli jsme ji zrealizovat v patřičné kvalitě a bez kompromisů!  V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele. Samotná rekonstrukce by měla proběhnout od dubna do července, tak aby mohla být s dostatečným předstihem připravena výstava k výročí 130 let od narození Josefa Jambora. Děkuji všem, kteří přispěli do debaty na toto téma, zejména členům Spolku přátel Josefa Jambora.

Příjemné jarní dny naplněné dobrou náladou vám přeje

Jiří Dospíšil,

starosta města

Další článek:
Předchozí článek: