Vstupenky na ples města jen pro vyvolené?

Vstupenky na ples města jen pro vyvolené?

13. reprezentační ples města se, jak známo, stal mediálně sledovanou událostí ještě před tím, než vůbec proběhl. Důvodem byla skutečnost, že vstupenky prý byly rozebrány sponzory a čestnými hosty a na veřejnost se vůbec nedostalo.

Dovolte mi uvést v této souvislosti několik informací na dokreslení.

Pro veřejnost byla k dispozici stovka vstupenek, přičemž ještě v posledním týdnu před plesem, a dokonce i v den jeho konání bylo několik vstupenek k dostání. Počet čestných hostů města, mezi něž patří například členové zastupitelstva města, starostové okolních obcí či ředitelé příspěvkových organizací města, se nijak nelišil od běžných zvyklostí. Ba dokonce byl nižší než v loňském roce. Jediným politikem za hranicemi našeho regionu, který byl oficiálně na ples pozván, byl hejtman Jihomoravského kraje (z důvodu plánované dovolené v zahraničí se omluvil).

Pokud jde o sponzory a partnery plesu, bez jejich podpory si nelze podobnou akci dost dobře představit. Míra jejich zájmu o podporu té či oné akce je dána její atraktivitou. Je nepochybné, že ples města se pro místní firmy stává v posledních letech velmi zajímavým. Jednou z protislužeb za jejich podporu je nárok na určitý počet vstupenek.

Právě mimořádný zájem sponzorů a čestných hostů o letošní ročník plesu byl nečekaný. Na jednu stranu je to dobrá zpráva, neboť je zcela jistě známkou skvělé práce organizátorů z Městského kulturního střediska v Tišnově. Na druhou stranu však byl počet vstupenek určených pro veřejnost tentokrát bohužel trochu nižší než obvykle.

Omlouvám se tedy tišnovské veřejnosti za malou předvídavost v tomto směru a všem těm, které potkaly nesnáze při shánění vstupenek. V každém případě si pro příští ročník hodláme vzít poučení, jež se promítne do vyhrazení většího počtu vstupenek pro veřejnost. Zabýváme se rovněž změnou systému jejich předprodeje tak, aby každý měl stejnou možnost se plesu zúčastnit. Věřím, že tato opatření budou mít pozitivní dopad a o reprezentační ples města bude zájem i v příštích letech.

 

Jiří Dospíšil, starosta města

Foto: Denisa Ondrová

Další článek:
Předchozí článek: