Stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Tišnovem

Stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem Tišnovem

Dne 12. 12. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova na základě zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášku č. 5/2016, jíž se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem. Vyhláška je účinná od 1. 1. 2017.

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem se stanovují takto:

a) školský obvod IZO 600109640, IČO 49457560, Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 (od 1. 1. 2017 Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace)

Brněnská 2–4, 6, 7, 9–11, 147–159, 170, 178, 184, 185, 196, 231, 252, 260, 264, 286, 320, 325, 352, 475, 727, 728, 792, 841, 1739, 1887, Bezručova, Cáhlovská, Červený Mlýn, Dřínová, Dvořáčkova, Halouzkova, Janáčkova, Jungmannova, Karasova, Klášterská, Koráb, Kostelní, Králova, Kukýrna, Květnická, Lomnická, Majorova, Mlýnská, Na Kopečku, Na Loukách, Na Mlékárně, Na Zahrádkách, Nádražní, nám. Komenského, Neumannova, Pod Květnicí, Procházkova, Osvobození, Ostrovec, Polní, Radniční, Ráboňova, Trmačov, U Humpolky, U Náhonu, U Střelnice, U Svratky, U Tratě, Za Krétou, Za Mlýnem

b) školský obvod IZO 600109666, IČO 49458744, Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 (od 1. 1. 2017 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace)

Brněnská 232, 262, 268, 280, 282, 284, 291, 292, 305, 406, 488, 700, 701, 1569, Černohorská, Dlouhá, Drbalova, Družstevní, Dvořákova, Hajánky, Hájek, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova, Hynka Bíma, Chodníček, Jamné, Jiráskova, Kvapilova, Na Honech, Na Hrádku, Na Rybníčku, nám. Míru, nám. 28. října, Nerudova, Parolkova, Riegrova, Smetanova, Smíškova, Svatopluka Čecha, Tyršova, Vrchlického

c) školský obvod IZO 691001383, IČO 72049634, Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace (od 1. 1. 2017 Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace)

Alšova, Brněnská 198, 271, 381, 421, 429, 472, 498, 500, 711, 722, 727, 728, 764, 767, 791, 800, 841, 897, 909, 916, 1513, 1533, 1600, 1688, 1689, Cihlářská, Dobrovského, Erbenova, Formánkova, Halasova, Hanákova, Hornická, Horova, Hradčanská, Hybešova, Jamborova, K Čimperku, Mahenova, Máchova, Mánesova, Marie Pavlíkové, Mrštíkova, Na Nové, Olbrachtova, Pejškov, Purkyňova, Ranného, Revoluční, Těsnohlídkova, Trnec, U Lubě, U Pily, Valova, Wagnerova

Děti, které se budou hlásit do mateřských škol ve školském obvodu, budou ve spádové MŠ při přijetí zvýhodněny. V žádném případě tím však není potlačeno právo rodiče podat žádost o přijetí na jakoukoliv mateřskou školu, kterou si sami vyberou.

 

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Daria Švecová, referentka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto ilustrační      

Další článek:
Předchozí článek: