Únorové kalendárium Tišnovska

Únorové kalendárium Tišnovska

 2. ÚNORA

PŘED 115 LETY

V neděli 2. února 1902 se narodil Leopold Mazáč, vlastivědný pracovník, učitel a veřejný činitel z Doubravníka. Maturoval na učitelském ústavu v Modre na Slovensku, první učitelské místo získal v Deblíně a po několika dalších štacích na Tišnovsku končil v roce 1964 jako ředitel školy v rodném Doubravníku. Zde byl v letech 1945–49 rovněž předsedou místního národního výboru. I mimo své povolání se zabýval rozsáhlou osvětovou činností: do sbírky Od Pernštejna k Veveří přispěl pověstí o původu názvu obce Lipůvka, byl spoluautorem knihy Doubravník, vydané v roce 1972, ve svém rodišti uspořádal historický archiv. Zemřel 27. listopadu 1997 na zástavu srdce na nádvoří hradu Pernštejna, kde se téhož dne ještě zúčastnil setkání předních historiků.

5. ÚNORA

PŘED 135 LETY

V neděli 5. února 1882 byl z iniciativy místního učitele Josefa Filipa založen v Lomničce čtenářský spolek Bezsének. Prvním předsedou spolku se stal rolník František Bisom, zakládajících členů bylo 26 a přispívali na činnost spolku částkou 1 zlatý ročně a 10 krejcary měsíčně; z těchto prostředků byly nakupovány knihy a vlastenecké časopisy. V soukromém bytě pana Novotného byla zřízena knihovna a dne 1. dubna 1882 se zde začaly půjčovat knihy. Spolek pracoval nepřetržitě až do roku 1952, kdy knihovnu převzala obec.

8. ÚNORA

PŘED 110 LETY

V pátek 8. února 1907 se narodil Josef Sobotka, dlouholetý člen souboru Karasova divadla. Na tišnovském ochotnickém jevišti působil téměř 60 let, nezapomenutelné role vytvořil zejména v Jiráskově hře Otec, v Gogolově Revizorovi nebo Čapkově Bílé nemoci. Za úspěšnou divadelní činnost byl oceněn Zlatým odznakem Josefa Kajetána Tyla. Zemřel 12. února 1991.

PŘED 75 LETY

V neděli 8. února 1942 dosáhli hokejisté Tišnova senzační výhry 1:0 nad SK Prostějov. Dobový tisk o utkání napsal: „Očekávaný start hanáckého mistra, který nastoupil v Tišnově v úplné sestavě, tedy i s populárním Cetkovským (v létech 1933–39 reprezentant ČSR – pozn. aut.), skončil sensační porážkou hostí. Prostějov předvedl v Tišnově prvotřídní hockey a snažil se ze všech sil o vyrovnání. Sevřel domácí úplně a útočil se všemi pěti hráči. Obrana domácích v čele s brankářem Richtrem však byla vždy na místě. Střelcem vítězné branky byl opět výborný Kosík Jiří.“

13. ÚNORA

PŘED 90 LETY

V neděli 13. února 1927 zemřel MUDr. Karel Katholický, dlouholetý primář chirurgického oddělení Zemské nemocnice v Brně. Narodil se 3. srpna 1839 v Tišnově v domě č. 17 na náměstí nedaleko radnice. Vystudoval lékařskou fakultu ve Vídni, cenné zkušenosti získával kromě praktikování v nemocnicích a na klinikách také jako vojenský chirurg za prusko-rakouské války 1866. Ve svém oboru se stal uznávaným odborníkem i v mezinárodním měřítku, běžně operoval metodami, které se do praxe zaváděly teprve později. Působil i na úseku vzdělávání ošetřovatelek, ve volném čase navíc úzce spolupracoval s Františkovým muzeem v Brně, zejména s jeho fotografickým oddělením, kam ukládal fotoaparátem zaznamenané lidové zvyky z Moravy, Slovenska i Balkánu.

PŘED 45 LETY

V neděli 13. února 1972 zemřel architekt a spisovatel Antonín Šrámek, rodák z Moravských Knínic. Narodil se 3. ledna 1894. Do literatury vstoupil ve 20. létech minulého století jako básník křehkých nálad, později jej zaujala především vesnická tematika a cizokrajné motivy. Působil rovněž jako předseda vydavatelského družstva Moravského kola spisovatelů. V létech 1927–33 měl samostatnou stavební firmu v Židlochovicích, ale v době krize přišel v exekuci o veškerý majetek. K jeho nejvýznamnějším dílům patří román Bukovští (1930) a tetralogie Dubrovník (1939–40).

15. ÚNORA

PŘED 15 LETY

V pátek 15. února 2002 zemřel katolický kněz jezuitského řádu Jiří Novotný. Narodil se 28. února 1921 a část svého dětství trávil i v Tišnově na Cáhlovské ulici, odkud pocházela jeho matka, dcera zdejšího známého podnikatele Františka Hvízdala. Po maturitě vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, následovalo tříleté studium filozofie a v roce 1947 odchod do Říma, kde jeho studia nabyla východního rázu. Působil v rámci řádu rovněž ve Španělsku, v libanonském Bejrútu nebo kanadském Montrealu. Byl odborníkem na Bibli, vyučoval angličtinu, italštinu, francouzštinu či hebrejštinu. Po návratu do vlasti zde vyšly jeho knihy Basil Veliký a jeho doba, Světlo ikon a Listář.

26. ÚNORA

PŘED 130 LETY

V sobotu 26. února 1887 se narodil František Jelínek, zdravotnický průkopník z Doubravníka. Jako mladý lékař se natolik osvědčil v brněnské porodnici, že si jej ředitel MUDr. Hubert Riedinger vybral za svého nástupce, on však nabídku nepřijal a působil jako praktický lékař v Nedvědici. Jeho lékařská praxe se snoubila s bohatou znalostí přírody, pracoval i v Červeném kříži a Myslivecké jednotě. V Lázech poblíž Sokolí skály roste dub, pod nímž chtěl být Jelínek po své smrti (došlo k ní 13. dubna 1974) pochován. Nestalo se tak, ale stromu se dodnes říká „Dub MUDr. Jelínka“.

27. ÚNORA

PŘED 170 LETY

V sobotu 27. února 1847 se narodil František Müller, pozdější čestný občan města. 28. března 1893 byl poprvé zvolen starostou Tišnova, což se v budoucích létech opakovalo ještě pětkrát. Dobu Müllerova starostenství lze z hlediska historického rozvoje města považovat za velmi významnou, o čemž bude blíže pojednáno v rámci našeho dlouhodobého seriálu o čestných občanech. Zemřel 8. ledna 1909. V jeho domě č. 80 na Jungmannově ulici je dnes zřízeno Muzeum města Tišnova.

PŘED 100 LETY

V úterý 27. února 1917 se v Tišnově v domě č. 292 na Brněnské ulici narodil Vladimír Kyas. Jeho otec Karel byl v Tišnově okresním soudcem; když byl v roce 1920 jmenován přednostou okresního soudu v Hlučíně, Kyasovi Tišnov opustili. Vladimír vystudoval Masarykovu univerzitu, kde se předmětem jeho zájmu stala slavistika, klasická filologie a hudební věda. Po absolutoriu patřil k předním českým jazykovědcům, specializoval se na staroslověnskou a staročeskou filologii a většinu života působil jako vědecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV v Brně. Byl též uznávaným expertem Česko-polské jazykovědné komise, díky níž navázal přátelství i s Karlem Wojtylou, pozdějším papežem Janem Pavlem II. Vladimír Kyas zemřel 24. května 1990.

PŘED 45 LETY

V neděli 27. února 1972 zemřel objevitel Demänovských jeskyní Alois Král. Narodil se 13. července 1877 v Senetářově, stal se učitelem, ale výzkumy profesora Karla Absolona v jeho rodném kraji jej brzy ovlivnily natolik, že se jeho životní náplní stala speleologie. 3. srpna 1921, v době neobvyklého sucha, objevil podle svých předpokladů v Demänovské dolině na Slovensku rozsáhlé krápníkové jeskyně. Po odchodu do penze (1932) se přestěhoval do Tišnova, kde mu u příležitosti jeho 90. narozenin bylo v roce 1967 uděleno čestné občanství. Také o něm se tedy dozvíte další podrobnosti v rámci výše vzpomínaného seriálu.

 

OPRAVA S OMLUVOU

V souvislosti s lednovým kalendáriem nás upozornil čtenář David Vávra, že paní Božena Komárková, od jejíž smrti uplyne 27. ledna 20 let, nebyla katolickou filozofkou, ale působila naopak v evangelickém prostředí. Velmi fundované a podrobné pojednání o ní lze nalézt v časopise Paměť a dějiny č. 04 / 2013. Děkujeme za upozornění a omlouváme se za chybu.

Václav Seyfert, redaktor TN

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: